ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II NASZYM PATRONEM

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, podczas Mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ogłoszono papieża Polaka patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odczytał bp Mirosław Milewski, krajowy asystent Akcji Katolickiej.

Mszę św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza koncelebrowali: abp Józef Michalik, bp Mirosław Milewski oraz diecezjalni asystenci stowarzyszenia. Uroczystość została połączona z Aktem oddania Akcji Katolickiej w Polsce Św. Janowi Pawłowi II przez Radę KIAK. Uczestniczyli w nim przedstawiciele struktur z całej Polski, którzy do Warszawy przywieźli sztandary organizacji, obecne i przedwojenne. Wśród członków najliczniejszą grupą, bo ok. 150 osobową była Akcja Katolicka z archidiecezji przemyskiej.

Druga cześć odbyła się w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, w której wykład okolicznościowy wygłosił JE ks. abp Józef Michalik  pt.  Ewangelizacyjne intuicje Świętego Jana Pawła II wobec Akcji Katolickiej„.

Na zakończenie wystąpił Marcin Styczeń z zespołem w koncercie „Pieśń o Bogu ukrytym”.