Formacja 2021

FORMACJA 2021

KATECHEZA II: „DWA KOMPLEMENTARNE STOŁY MSZY ŚWIĘTEJ: LITURGIA SŁOWA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA”  

KATECHEZA I: „KOŚCIÓŁ JAKO ZWYCZAJNE MIEJSCE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII”