Formacja 2021

KATECHEZA XII. „ZWIĄZEK EUCHARYSTII Z KULTEM MARYJNYM”.

KATECHEZA XI. „ROLA EUCHARYSTII W ŻYCIU LUDZI CHORYCH I EUCHARYSTYCZNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA CHORYCH”. 

KATECHEZA X. „KONGRESY EUCHARYSTYCZNE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ KULTU EUCHARYSTYCZNEGO W NAUCZANIU KS. KARD. AUGUSTA HLONDA SDB”. 

KATECHEZA IX. „ROLA SANKTUARIÓW EUCHARYSTYCZNYCH W KTÓRYCH DOKONAŁY SIĘ CUDA EUCHARYSTYCZNE I POTRZEBA ICH NAWIEDZENIA”. 

KATECHEZA VIII. „UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA SZCZEGÓLNYM ŚWIĘTEM EUCHARYSTYCZNYM. PROCESJE EUCHARYSTYCZNE”. 

KATECHEZA VII: „ISTOTNE CZĘŚCI MSZALNEJ LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ: OFIAROWANIE, PRZEISTOCZENIE, KOMUNIA ŚWIĘTA”  

KATECHEZA VI: „ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU”

KATECHEZA V: „ŚCISŁY ZWIĄZEK EUCHARYSTII Z SAKRAMENTEM POKUTY”  

KATECHEZA IV: „PRZYGOTOWANIE DO UDZIAŁU WE MSZY ŚWIĘTEJ I DZIĘKCZYNIENIE PO NIEJ. PRZYGOTOWANIE DO KOMUNII ŚWIĘTEJ, DZIĘKCZYNIENIE ORAZ ZAGADNIENIE KOMUNII DUCHOWEJ I POSTU”  

KATECHEZA III: „PIĘKNO CELEBRACJI EUCHARYSTYCZNEJ I UDZIAŁ W NIEJ ŚWIECKICH. ZNACZENIE POSTAW (STOJĄCA, KLĘCZĄCA, SIEDZĄCA, PROCESJA) ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZNAKÓW LITURGICZNYCH”  

KATECHEZA II: „DWA KOMPLEMENTARNE STOŁY MSZY ŚWIĘTEJ: LITURGIA SŁOWA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA”  

KATECHEZA I: „KOŚCIÓŁ JAKO ZWYCZAJNE MIEJSCE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII”