Formacja 2021

KATECHEZA VI: „ISTOTNE CZĘŚCI MSZALNEJ LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ: OFIAROWANIE, PRZEISTOCZENIE, KOMUNIA ŚWIĘTA”  

KATECHEZA VI: „ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU”  

KATECHEZA V: „ŚCISŁY ZWIĄZEK EUCHARYSTII Z SAKRAMENTEM POKUTY”  

KATECHEZA IV: „PRZYGOTOWANIE DO UDZIAŁU WE MSZY ŚWIĘTEJ I DZIĘKCZYNIENIE PO NIEJ. PRZYGOTOWANIE DO KOMUNII ŚWIĘTEJ, DZIĘKCZYNIENIE ORAZ ZAGADNIENIE KOMUNII DUCHOWEJ I POSTU”  

KATECHEZA III: „PIĘKNO CELEBRACJI EUCHARYSTYCZNEJ I UDZIAŁ W NIEJ ŚWIECKICH. ZNACZENIE POSTAW (STOJĄCA, KLĘCZĄCA, SIEDZĄCA, PROCESJA) ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZNAKÓW LITURGICZNYCH”  

KATECHEZA II: „DWA KOMPLEMENTARNE STOŁY MSZY ŚWIĘTEJ: LITURGIA SŁOWA, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA”  

KATECHEZA I: „KOŚCIÓŁ JAKO ZWYCZAJNE MIEJSCE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII”