Formacja 2019

KATECHEZA XII: „CZYSTOŚĆ DUSZY I CIAŁA W ŻYCIU OBLUBIENICY DUCHA ŚWIĘTEGO WZOREM DLA CHRZEŚCIJANINA”

KATECHEZA XI: „CZŁOWIEK MIESZKANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEZ UMIARKOWANIE I WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ”

KATECHEZA X: „DUCH ŚWIĘTY GWARANTEM LUDZKIEJ SKROMNOŚCI I PROSTOTY”

KATECHEZA IX: „WIERNOŚĆ LUDZIOM KONSEKWENCJĄ WIERNOŚCI DUCHOWI ŚWIĘTEMU”

KATECHEZA VIII: „DUCH ŚWIĘTY NAUCZYCIELEM POKORNEJ CICHOŚCI”  

KATECHEZA VII: „UPRZEJMOŚĆ DLA LUDZI PRZEDŁUŻENIEM W DOCZESNOŚCI WSPANIAŁOMYŚLNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO”  

KATECHEZA VI: „DOBROĆ BOGA ZASZCZEPIONA PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO W SERCACH NASZYCH”  

KATECHEZA V: „DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM WIELKODUSZNOŚCI I ŁASKAWOŚCI W RELACJACH SPOŁECZNYCH”  

KATECHEZA IV: „CIERPLIWOŚĆ WYNIKIEM WSPÓŁPRACY Z ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”  

KATECHEZA III: „DUCH ŚWIĘTY BUDOWNICZYM POKOJU W SERCACH LUDZKICH I MIĘDZY LUDŹMI”  

KATECHEZA II: „RADOŚĆ ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM”  

KATECHEZA I: „MIŁOŚĆ W PRAWDZIE OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO”