Formacja 2017

KATECHEZA XII: „EWANGELIZACJA W ZDERZENIU Z PROGRAMOWĄ ANTYEWANGELIZACJĄ, OPARTĄ NA NEGACJI BOGA I RELATYWIZACJA WARTOŚCI”  

KATECHEZA XI: „ŻYCIE WSPÓLNOTOWE BOGA ZACHĘTĄ DO BUDOWANIA COMMUNIO I COMMUNICATIO WE WSPÓLNOTACH LUDZKICH” 

KATECHEZA X: „POKÓJ CHRYSTUSOWY DAREM BOGA I OWOCEM AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA” 

KATECHEZA IX: „CONSECRATIO MUNDI (ODNOWA PORZĄDKU DOCZESNEGO W DUCHU EWANGELII) DĄŻENIEM DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, HUMANIZACJI ŚWIATA ORAZ UGRUNTOWYWANIEM SFER SACRUM I SANCTUM” 

KATECHEZA VIII: „PROMOCJA LUDZKA ODKRYWANIEM I ZGŁĘBIANIEM GODNOŚCI CZŁOWIEKA” 

KATECHEZA VII: „REALIZACJA ŚWIĘTOŚCI DOJRZEWANIEM DO PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA” 

KATECHEZA VI: „NOWA EWANGELIZACJA W KONTEKŚCIE SEKULARYZACJI I DECHRYSTIANIZACJI SPOŁECZEŃSTW” 

KATECHEZA V: „EWANGELIZACJA DUSZPASTERSKA JAKO POGŁĘBIANIE WIARY” 

KATECHEZA IV: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA MISJE AD GENTES” 

KATECHEZA III: „BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOPEŁNIENIEM GŁOSZENIA EWANGELII” 

KATECHEZA II: „PEDAGOGIA EWANGELII A WSPÓLNOTOWY CHARAKTER ZBAWIENIA” 

KATECHEZA I: „KONIECZNOŚĆ ŚWIADECTWA LUDZI WIERZĄCYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”