Formacja 2023

KATECHEZA XII: „ROZEZNAWANIE I TOWARZYSZENIE JAKO FORMA SYNODALNA”

KATECHEZA XI: „ROLA RUCHÓW, STOWARZYSZEŃ I AKCJI KATOLICKIEJ W BUDOWANIU KOŚCIOŁA”

KATECHEZA X: „DUCHOWIEŃSTWO I LAIKAT W BUDOWANIU WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA”

KATECHEZA IX: „CZYNNE ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ KOŚCIOŁA”

KATECHEZA VIII: „REALIZACJA OSOBOWEJ I WSPÓLNOTOWEJ NATURY CZŁOWIEKA W KOŚCIELE”

KATECHEZA VII: „OSOBISTE I SPOŁECZNE KONSEKWENCJE WYSTĄPIENIA Z KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”

KATECHEZA VI: „KOŚCIÓŁ SZANSĄ, A NIE ZAGROŻENIEM DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO”

KATECHEZA V: „SŁUŻEBNY I MISYJNY CHARAKTER KOŚCIOŁA”

KATECHEZA IV: „PRZEŻYWANIE WIARY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA”

KATECHEZA III: „ZBAWCZY SENS KOŚCIOŁA”

KATECHEZA II: „KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH I GRZESZNIKÓW. NATURA KOŚCIOŁA (COMMUNIO I COMMUNICATIO).

KATECHEZA I: „AKTUALNA SYTUACJA KOŚCIOŁA”