Formacja 2023

KATECHEZA II: „KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH I GRZESZNIKÓW. NATURA KOŚCIOŁA (COMMUNIO I COMMUNICATIO).

KATECHEZA I: „AKTUALNA SYTUACJA KOŚCIOŁA”