ZARZĄD DIAK

ZARZĄD DIAK

Danuta FIGIELA – Prezes  

Łucja PODBILSKA – Wiceprezes 

Cecylia BARAN – Wiceprezes 

Maria STRYCZEK-JAROSZ – Sekretarz 

Czesław URBAN – Skarbnik 

Stanisław TABIŚ – Członek Zarządu

Stanisław JAROSZ – Członek Zarządu 

Anna LIS Członek Zarządu 

Józef BUK – Członek Zarządu