Formacja 2022

KATECHEZA VIII: „ROLA EUCHARYSTII W ŻYCIU BŁOGOSŁAWIONYCH I ŚWIĘTYCH”

KATECHEZA VII: „EUCHARYSTYCZNY WYMIAR KULTU MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”

KATECHEZA VI: „EUCHARYSTIA CZYNNIKIEM INTEGRUJĄCYM MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ ORAZ WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ”

KATECHEZA V: „EUCHARYSTIA PODSTAWĄ I MOCĄ ŻYCIA KATOLICKIEGO I APOSTOLATU W MYŚLI KARD. AUGUSTA HLONDA, PRYMASA POLSKI”

KATECHEZA IV: „SPOSÓB SPRAWOWANIA I UCZESTNICZENIA W EUCHARYSTII ODDZIAŁYWANIEM APOSTOLSKIM”

KATECHEZA III: „PIERWSZA KOMUNIA I WIATYK POKARMEM NA DROGĘ DO WIECZNOŚCI”

KATECHEZA II: „NIEDZIELA – ŚWIĘTEM EUCHARYSTYCZNYM I RODZINNYM”

KATECHEZA I: „MSZA ŚWIĘTA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA”