Formacja 2024

KATECHEZA IV: „HIERARCHICZNOŚĆ, KOLEGIALNOŚĆ I SYNODALNOŚĆ KOŚCIOŁA”  

KATECHEZA III: „URZĄD I CHARYZMAT JAKO KOMPLEMENTARNE FORMY UCZESTNICTWA W ZBAWCZYM POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA”  

KATECHEZA II: „KOŚCIÓŁ JAKO POWSZECHNY SAKRAMENT ZBAWIENIA”  

KATECHEZA I: „KOŚCIÓŁ JAKO MISTYCZNE CIAŁO CHRYSTUSA”