Asystent

Ksiądz Józef Niżnik urodził się w Przeworsku w 1953 r. W dzieciństwie mieszkał w Świętoniowej k. Przeworska. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Świętoniowej uczęszczał do szkoły średniej w Jarosławiu (technikum drogowo-geodezyjne).
W 1973 roku wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. 31maja 1979 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka.
W latach 1979-1982 był wikariuszem w Izdebkach, a następnie – w latach 1982-1983 – w Jarosławiu w kościele Maryi Królowej Polski.
W 1983 roku został skierowany przez ks. Biskupa Ordynariusza na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Korzystając z tego, że ks. Niżnik miał rozpocząć studia dopiero od października, we wrześniu ks. Biskup wysłał go na zastępstwo do Strachociny, po tym jak tamtejszego proboszcza ks. Muchę, poważnie chorego odwieziono (6 września) do szpitala w Krakowie.
Ks. Niżnik miał sprawować zastępstwo od 8 września (Matki Bożej Siewnej) do końca miesiąca. Tak się jednak stało, że (pod wpływem tajemniczych nocnych „odwiedzin) postanowił zrezygnować z nauki na KUL-u i zostać w Strachocinie na dłużej.
Z dniem 4 lutego 1984 roku ks. bp Tokarczuk mianował go administratorem parafii Strachocina, na czas choroby i urlopu zdrowotnego ks. Muchy.
Dnia 25 sierpnia 1984 roku ks. Niżnik został strachockim proboszczem.
Od 1996 roku jest dziekanem dekanatu jaćmierskiego – obecnie (2002) drugą kadencję, archiprezbiter sanocki.

Jest też Gremialnym Kanonikiem Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej.

Od roku 1995 jest Asystentem Diecezjalnym Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

asystent(at)akprzemyska.pl