Formacja 2018

KATECHEZA XII: „MĘŻNE WYZNAWANIE WIARY W DUCHU ŚWIĘTYM”  

KATECHEZA XI: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA UMIARKOWANIE PRZEZ DAR BOJAŹNI BOŻEJ”  

KATECHEZA X: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEZ DAR POBOŻNOŚCI”  

KATECHEZA IX: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA ROZTROPNOŚĆ PRZEZ DAR RADY”  

KATECHEZA VIII: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA MIŁOŚĆ PRZEZ DAR MĄDROŚCI”  

KATECHEZA VII: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA NADZIEJĘ PRZEZ DAR UMIEJĘTNOŚCI”    

KATECHEZA VI: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA WIARĘ PRZEZ DAR ROZUMU”    

KATECHEZA V: „DOJRZAŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA OWOCEM WSPÓŁPRACY Z DUCHEM ŚWIĘTYM”    

KATECHEZA IV: „DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM DARÓW I CHARYZMATÓW”     

KATECHEZA III: „DUCH ŚWIĘTY DUSZĄ KOŚCIOŁA”     

KATECHEZA II: „MARYJA OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”     

KATECHEZA I: „ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO W ŻYCIU TRÓJCY ŚWIĘTEJ”