Formacja

FORMACJA 2019

KATECHEZA VIII: „DUCH ŚWIĘTY NAUCZYCIELEM POKORNEJ CICHOŚCI”  

KATECHEZA VII: „UPRZEJMOŚĆ DLA LUDZI PRZEDŁUŻENIEM W DOCZESNOŚCI WSPANIAŁOMYŚLNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO”  

KATECHEZA VI: „DOBROĆ BOGA ZASZCZEPIONA PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO W SERCACH NASZYCH”  

KATECHEZA V: „DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM WIELKODUSZNOŚCI I ŁASKAWOŚCI W RELACJACH SPOŁECZNYCH”  

KATECHEZA IV: „CIERPLIWOŚĆ WYNIKIEM WSPÓŁPRACY Z ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”  

KATECHEZA III: „DUCH ŚWIĘTY BUDOWNICZYM POKOJU W SERCACH LUDZKICH I MIĘDZY LUDŹMI”  

KATECHEZA II: „RADOŚĆ ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM”  

KATECHEZA I: „MIŁOŚĆ W PRAWDZIE OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO”  

 

FORMACJA 2018

KATECHEZA XII: „MĘŻNE WYZNAWANIE WIARY W DUCHU ŚWIĘTYM”  

KATECHEZA XI: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA UMIARKOWANIE PRZEZ DAR BOJAŹNI BOŻEJ”  

KATECHEZA X: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEZ DAR POBOŻNOŚCI”  

KATECHEZA IX: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA ROZTROPNOŚĆ PRZEZ DAR RADY”  

KATECHEZA VIII: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA MIŁOŚĆ PRZEZ DAR MĄDROŚCI”  

KATECHEZA VII: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA NADZIEJĘ PRZEZ DAR UMIEJĘTNOŚCI”    

KATECHEZA VI: „DUCH ŚWIĘTY UDOSKONALA WIARĘ PRZEZ DAR ROZUMU”    

KATECHEZA V: „DOJRZAŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA OWOCEM WSPÓŁPRACY Z DUCHEM ŚWIĘTYM”    

KATECHEZA IV: „DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM DARÓW I CHARYZMATÓW”     

KATECHEZA III: „DUCH ŚWIĘTY DUSZĄ KOŚCIOŁA”     

KATECHEZA II: „MARYJA OBLUBIENICĄ DUCHA ŚWIĘTEGO”     

KATECHEZA I: „ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO W ŻYCIU TRÓJCY ŚWIĘTEJ”  

 

FORMACJA 2017

KATECHEZA XII: „EWANGELIZACJA W ZDERZENIU Z PROGRAMOWĄ ANTYEWANGELIZACJĄ, OPARTĄ NA NEGACJI BOGA I RELATYWIZACJA WARTOŚCI”  

KATECHEZA XI: „ŻYCIE WSPÓLNOTOWE BOGA ZACHĘTĄ DO BUDOWANIA COMMUNIO I COMMUNICATIO WE WSPÓLNOTACH LUDZKICH” 

KATECHEZA X: „POKÓJ CHRYSTUSOWY DAREM BOGA I OWOCEM AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA” 

KATECHEZA IX: „CONSECRATIO MUNDI (ODNOWA PORZĄDKU DOCZESNEGO W DUCHU EWANGELII) DĄŻENIEM DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, HUMANIZACJI ŚWIATA ORAZ UGRUNTOWYWANIEM SFER SACRUM I SANCTUM” 

KATECHEZA VIII: „PROMOCJA LUDZKA ODKRYWANIEM I ZGŁĘBIANIEM GODNOŚCI CZŁOWIEKA” 

KATECHEZA VII: „REALIZACJA ŚWIĘTOŚCI DOJRZEWANIEM DO PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA” 

KATECHEZA VI: „NOWA EWANGELIZACJA W KONTEKŚCIE SEKULARYZACJI I DECHRYSTIANIZACJI SPOŁECZEŃSTW” 

KATECHEZA V: „EWANGELIZACJA DUSZPASTERSKA JAKO POGŁĘBIANIE WIARY” 

KATECHEZA IV: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA MISJE AD GENTES” 

KATECHEZA III: „BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOPEŁNIENIEM GŁOSZENIA EWANGELII” 

KATECHEZA II: „PEDAGOGIA EWANGELII A WSPÓLNOTOWY CHARAKTER ZBAWIENIA” 

KATECHEZA I: „KONIECZNOŚĆ ŚWIADECTWA LUDZI WIERZĄCYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE” 

 

Codzienna modlitwa Członka Akcji Katolickiej  

Konferencja ks. abpa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego do Księży Asystentów AK i KSM – Strachocina – Jarosław: 4-5.02.2008  

Encyklika Piusa XI o Akcji Katolickiej 

Encyklika Piusa XII o św. Andrzeju Boboli 

Akcja Katolicka nie zmarnowała czasu – z JE ks. abp. Józefem Michalikiem Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski rozmawia Elżbieta Olejnik