Działalność

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2024 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2023r. 

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2023 r.

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2020 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2019r. i Program Pracy na 2020 r.

Nowy Statut Akcji Katolickiej w Polsce

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2019

Druk planu pracy POAK na 2019   

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2019 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2018r. 

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2018

Ankieta aktywności Prezesa POAK za rok 2018

Druk planu pracy POAK na 2018   

Kalendarium na 2018

Plan pracy DIAK na 2018

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2017

Ankieta aktywności Prezesa POAK za rok 2017

Prezentacje o Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej:

1. Tekst w pliku 

2. Prezentacja w pliku

3. Prezentacja w pliku 

Karta uczestnika do pobrania >>

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2017 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2016 r. 

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2016

Ankieta aktywności Prezesa POAK

Wzór planu pracy POAK na 2016 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2015

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK (DEKANAT) za 2015 r.  

Druki potrzebne dla POAK >>

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ w POLSCE 

Ceremoniał pocztu sztandarowego 

Regulamin Konkursu „Jan Paweł II – Patron Rodziny” 

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2015 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2014 r. 

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK (DEKANAT) za 2014 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2014

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2014 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2013 r. 

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2013

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK (DEKANAT) za 2013 r.

Wzór planu pracy POAK na 2014 r.

Karta informacyjna wypoczynku letniego

Regulamin Konkursu 2013 „Jan Paweł II – Papież Rodziny” 

Wniosek o wręczenie Statuetki Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2013 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2012 r. 

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2012

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK (DEKANAT) za 2012 r.

Wzór planu pracy POAK na 2013 r.

Regulamin Konkursu „Jan Paweł II – Papież Rodziny” 

Program Pracy Akcji Katolickiej oraz preliminarz budżetowy na 2012 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2011 r. 

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2011

Prezentacja o Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Wzór planu pracy POAK

Program Pracy Akcji Katolickiej oraz preliminarz budżetowy na 2011 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2010 r. 

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2010

Program Pracy Akcji Katolickiej oraz preliminarz budżetowy na 2010 r. 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2009 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2009

Kalendarium na 2009 

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2009 rok 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2008 r. oraz preliminarz budżetowy na 2009 r. 

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2008 rok 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2007 r. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 

Uchwała Zarządu DIAK w sprawie zasad występowania POAK po zewnętrzne źródła finansowania 

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2007 rok 

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2006 r. 

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2006

Plan pracy Akcji Katolickiej na rok 2006 

Sprawozdanie z pracy Akcji Katolickiej za rok 2005