Formacja 2020

KATECHEZA XII: „WAŻNE MIEJSCE EUCHARYSTII W SZTUCE SAKRALNEJ”  

KATECHEZA XI: „ENUNCJACJE ŚW. JANA PAWŁA II I BENEDYKTA XVI POŚWIĘCONE EUCHARYSTII”  

KATECHEZA X: „WYPOWIEDZI VATICANUM II O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA”  

KATECHEZA IX: „TEOLOGIA EUCHARYSTII WEDŁUG ŚW. TOMASZA Z AKWINU”  

KATECHEZA VIII: „NAUCZANIE OJCÓW KOŚCIOŁA NA TEMAT EUCHARYSTII”  

KATECHEZA VII: „EUCHARYSTIA A JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA”  

KATECHEZA VI: „EUCHARYSTIA ANTYCYPACJĄ UCZTY NIEBIESKIEJ”  

KATECHEZA V: „EUCHARYSTIA UOBECNIENIEM MISTERIUM PASCHALNEGO JEZUSA CHRYSTUSA”  

KATECHEZA IV: „NIEROZDZIELNY ZWIĄZEK EUCHARYSTII Z KAPŁAŃSTWEM”  

KATECHEZA III: „EUCHARYSTIA SAKRAMENTEM MIŁOŚCI – UMYCIE NÓG W CZASIE OSTATNIEJ WIECZERZY.”  

KATECHEZA II: „PRZYGOTOWANIE EWANGELICZNE USTANOWIENIA EUCHARYSTII (ZAPOWIEDZI, CUDOWNE ROZMNOŻENIE CHLEBA) ”  

KATECHEZA I: „OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W ZGROMADZENIU EUCHARYSTYCZNYM, W KAPŁANIE, SŁOWIE BOŻYM ORAZ CHLEBIE I WINIE”