ZAPROSZENIE DLA SENIORÓW

?Starzenie się nie jest złem,

któremu trzeba się podporządkować,

 jest powołaniem,

na które trzeba umieć odpowiedzieć?.

(Św. Jan Paweł II)

ZAPROSZENIE

Starość, jako trudne doświadczenie życiowe, niejednokrotnie prowadzi do rezygnacji i poczucia bezwartościowej egzystencji. Człowiek starszy przeżywa ?rozpacz? samotności i braku aktywności życiowej, lęka się zbliżającej śmierci, a w przypadku ludzi wierzących, niekiedy i spotkania z Bogiem.

 Święty Jan Paweł II postrzegał ten etap życia jako ?lekcje do odrobienia?. ?Starość to zadanie?, a zadanie kojarzy się z aktywnością i poczuciem sensu życia, który człowiek musi znaleźć na tym etapie swojej trudnej codzienności. Czasem go traci i to normalne, ludzkie, ale trzeba go odbudować. Większość ludzi w podeszłym wieku przyjmuje postawę oczekiwania, co im los przyniesie. Ważnym jest aby siłę, sens życia, pewność siebie odbudowywać poprzez ożywienie wiary i miłości, grupy pomocowe i doświadczenie wspólnoty i braterstwa.

W przekonaniu o wartości i potrzebie zaangażowania ludzi starszych w dzieło apostolskie kościoła w naszej archidiecezji, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej i Akcja katolicka zaprasza:

Seniorów wszystkich stanów: małżeństwa, wdowy i wdowców, osoby samotne, osoby życia konsekrowanego, kapłanów seniorów i siostry emerytki na rekolekcje i spotkanie integracyjne pod hasłem: ? Nie zniechęcajcie się, starajcie się to zrozumieć? (św. Jan Paweł II).

Rekolekcje odbędą się od 16 listopada( czwartek; godz. 15.00 ) do 18 listopada (sobota, godz. 14.00) w domu rekolekcyjnym Sióstr Rycerstwa niepokalanej w Strachocinie. Będziemy je przyzywać w duchowej łączności z patronem naszej Ojczyzny św. Andrzejem Bobolą.

W programie spotkania: modlitewne spotkanie w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli; modlitwa wspólnotowa i indywidualna; spotkania w małych grupach; panel dyskusyjny o miejscu ludzi starszych w kościele; wspólnoty życia zrzeszające ludzi w podeszłym wieku; zajęcia integracyjne; wykłady o zdrowym żywieniu i z zakresu świadczeń zdrowotnych; ewangelizacja przez media.

Koszty uczestnictwa (ofiara na fundusz rekolekcyjny): pobyt, wyżywienie, organizacja rekolekcji (120 zł). Prowadzący: Ks. Józef Niżnik (Asystent Akcji katolickiej); ks. Jan Szeląg (Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej); Siostry Rycerstwa Niepokalanej; Członkowie Akcji katolickiej; Diecezjalne Radio Fara)

Zgłoszenia: Danuta Figiela (tel. 502 581 002, e-mail: prezes@ak.przemyska.pl)

Ks. Jan Szeląg (Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej tel. 16 678 66 94 w. 52; e-mail: wydz_d@przemyska.pl)

Ks. Józef Niżnik (Diecezjalny Asystent Akcji katolickiej; tel. 13 4626306; e-mail: asystent@ak.przemyska.pl)

 

?Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, porzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.?

(św. Jan Paweł II)