SPOTKANIE OPŁATKOWE W BORATYNIE

Opłatek białydrobne okruszyny

Pragnę rozesłać na wszechświata strony

Niech będzie Chrystus, Pan nasz pochwalony

Niech będzie Chrystus, Pan nasz pochwalony.”

 

28 stycznia 2018 roku w niedzielne popołudnie, gdy zegar wybił godz. 15.00 delegacje z poszczególnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu pruchnickiego zgromadziły się w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina w Boratynie, gdzie uczestniczyły w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył wicedziekan dekanatu Pruchnik a zarazem proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i MB. Częstochowskiej z Rokietnicy ks. Jacek Chochołek. Mszę św. współcelebrowali: proboszcz Parafii pw. Jana Chrzciciela z Węgierki ks. Wiesław Sztucki oraz gospodarz spotkania – proboszcz Parafii pw. św. Marcina w Boratynie ks. Ryszard Śnieżek. Homilię wygłosił główny celebrans wicedziekan ks. Jacek Chochołek z Rokietnicy. Kaznodzieja pochylił się nad przesłaniem niedzielnej  Ewangelii.

 „W Kafarnaum Jezus wszedł w szabat do Synagogi i nauczał. Nauczanie w posłudze Jezusa było bardzo ważne, może nawet najważniejsze. Jego Słowo ma moc, za tym Słowem stoi jakiś nieludzki autorytet, za tym Słowem kryje się prawda i moc. Na Słowo Jezusa duchy nieczyste nie tylko opuszczają człowieka, nie tylko są Mu posłuszne, ale także wyjawiają prawdę o Jego osobie. Duchy nieczyste znają imię Jezusa, potwierdzają Jego Boską Świętość.

Tak jak ważne jest dla Jezusa nauczanie, tak ważne jest dla nas słuchanie.Jezus mówi nie po to byśmy miło spędzili czas, ale mówi po to , abyśmy wzbogacili się w wiedzę. Jezus poucza nas byśmy w wierze i zaufaniu przyjęli Jego moc, Jego łaskę, Jego miłość i Jego przebaczenie, abyśmy tak , jak jeden  z włoskich kapłanów o. Dolindo Ruotolo powiedzieli: Jezu, Ty się tym zajmij, powierzam Ci moje sprawy, moje cierpienie, obawy, moją niepewność.

Bo, jakże różna może być postawa wobec Słowa Jezusa – zdziwienie, zdumienie, tak jak słuchacze z dzisiejszej  Ewangelii – obojętność, niechęć, alergia na słowa. Ilu ludzi  dzisiaj nie chce słuchać słów Pana Jezusa? Nie chce słyszeć o Jego nauce.

Pierwszym orędziem przepowiadania Jezusa jest prawda, że Bo jest pośród nas, że jesteśmy przez  Niego kochani.

Szczególna pomocą dla nas w słuchaniu  Słowa, dla przyjmowania prawdy Jezusa i Jego mocy jest Duch Święty. Chrystusowa nauka wyzwala w nas odwagę i siłę do przeciwstawiania się szatanowi. Istnieje też słowo szatana, które można usłyszeć, tak jak usłyszeli i przyjęli go Adam i Ewa. A to słowo szatana zawsze jest kłamstwem. Nie daje pokoju ale dręczy, trzymając człowieka w klimacie egoizmu i lęku. Słowo szatana nakłania człowieka do nieposłuszeństwa wobec Boga, do nieufania Bogu, do złudnego przekonania, że „sam sobie wystarczysz, jesteś panem samego siebie”. Słowo szatana wpędza człowieka w niewolę bożków: mamona, pycha, szukanie próżnej chwały. Ten ustawiczny dialog z szatanem coraz bardziej oddala człowieka od Boga i prowadzi do życiowej pustki, samotności, pragnienia uratowania siebie, żądzy nie do zaspokojenia, nienasyconej zachłanności itd., itd.

W obecnym roku duszpasterskim uświadamiamy sobie, że zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. To stało się faktem. Żyjemy w mocy Ducha Świętego, który został nam dany na Chrzcie św. i  podczas Sakramentu Bierzmowania.

Trzeba  pozwolić prowadzić się Duchowi Świętemu, aby pomógł nam przyjąć moc Jezusa a przez Jezusa dobroć i miłość kochającego Ojca.

Czyż nie sprawdza się w czasie? Czy nie owocuje w naszym narodzie modlitwa Św. Jana Pawła II wypowiedziana na Placu Zwycięstwa w Warszawie „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi” – modlitwa papieża zanoszona do Boga wraz z  rodakami.

Przecież Duch Święty działa w naszym narodzie, przemienia, odnawia oblicze tej Ziemi. Wiarą to można sprawdzić. Ale nikt bez pomocy Ducha Świętego  nie potrafi tego , w taki sposób zinterpretować. Ci którzy wyrażają swoje poglądy bez pomocy Ducha Świętego twierdzą, że Polska popada w ruinę, że grozi Jej katastrofa. My napełnieni Duchem Świętym wiemy, że jest inaczej.

Wasza odwaga, wasze decyzje sprawiły, że Jesteście członkami Akcji Katolickiej. Dla świata to nic nie znaczy, dla ducha tego świata to czas stracony.

Dla Ducha Świętego to wielka radość, bo jesteście otwarci na Jezusa, na Jego Słowo…” Oprawę liturgiczną przygotowała miejscowa Akcja Katolicka. Po duchowej uczcie uczestnicy naszego spotkania udali się do pobliskiej Świetlicy Wiejskiej w Boratynie, gdzie przywitał ich gospodarz opłatkowej uroczystości – ks. proboszcz Ryszard Śnieżek. Następnie zabrała głos odpowiedzialna za pracę dekanatu pruchnickiego p. Maria, która skierowała ciepłe słowa zarówno do asystentów POAK naszego dekanatu oraz do swoich koleżanek i kolegów prezesów . Złożyła też okazjonalne życzenia na rozpoczynający się Nowy Rok 2018. Dla przybyłych gości  młodzież z Gimnazjum w Boratynie zaprezentowała misterium bożonarodzeniowe pt. „ACH! CO ZA NOC! przygotowane pod kierunkiem Katarzyny Stec – nauczycielki j. polskiego. Następnie ks. wicedziekan Jacek pobłogosławił opłatki i złożył życzenia. Wszyscy dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie najszczersze życzenia. Potem zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Popłynęła również staropolska kolęda, którą intonował organista p. Krystian Prymon wraz z miejscową scholą liturgiczną. Całe wydarzenie uwiecznił na fotografiach p. Jerzy Kuras.

Nasze spotkanie opłatkowe zaszczycili swą obecnością: asystent POAK przy Parafii pw. św. Klemensa w Kramarzówce ks. proboszcz Zbigniew Szostacki, Wójt Gminy Chłopice Andrzej Czyż wraz z małżonką, Sekretarz Gminy Chłopice p. Marzena Blok, Sołtys Wsi Boratyn p. Bogdan Dańczuk wraz z małżonką, Dyrektor Gimnazjum w Boratynie p. Dorota Tymcio.

Na ręce gospodarza ks. proboszcza Ryszarda Śnieżka oraz prezes POAK w Boratynie p. Janiny Pióro składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za organizację spotkania opłatkowego na forum dekanatu. Niech dobry Bóg  wynagrodzi wszelki trud.

Bogu niech będą dzięki za dar wspólnego dzielenia się chlebem anielskim…

 

Maria Szajny

odpowiedzialna za pracę dekanatu Pruchnik