DZIEŃ SKUPIENIA W RADYMNIE

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA NA DNIU SKUPIENIA POAK Z ARCHIPREZBITERATU JAROSŁAW I PRZEMYŚL W PARAFII NSPJ W RADYMNIE.

 Panie mójrozpal miłość moją ku Tobie, aby wśród burzcierpień i doświadczeń nie ustał duch mójWidzisz, jak słabą jestem. z Dzienniczka Siostry Faustyny Kowalskiej.

W Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w Pierwszą Sobotę Miesiąca w oktawie Wielkanocy 06.04.2024r. modlitwą Różańcową z rozważaniami Z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny członkowie POAK z archiprezbiteratu Jarosław i Przemyśl rozpoczęli Dzień Formacji Duchowej, przybywając licznie do w parafii pw. NSPJ w Radymnie. Wszyscy z radością w sercu powitali Św. Andrzeja Bobolę, który przybył w Św. Relikwiach pod opieką Kustosza Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie ks. prał.Józefa Niżnika do nas i wraz nami się modlił. Czym dla członków AK jest przynależność do tego stowarzyszenia usłyszeliśmy w konferencji, którą wygłosił ks. prał. Józef Niżnik Asystent Diecezjalny  AK, który 30 lat opiekuje się stowarzyszeniem. Usłyszeliśmy, że AK powołał  pod wpływem Duch Świętego papież Pius X , który uważał , że nie da się uratować Kościoła bez ludzi świeckich.  AK ma współpracować z hierarchią, bronić Kościoła, głosić prawdę ewangeliczną, być zatroskanym o zbawienie bliźnich.. nie ma AK w diecezji jeżeli Bp. Jej nie powoła, nie ma POAK jeżeli ks. proboszcz jej nie zapragnie.Dynamiczna AK była już w 1930r w Polsce powołana przez kard. Augusta  Hlonda. Władze komunistyczne 5.VIII,1949r zawiesiły działalność  AK. O AK upomniał się dzisiaj już  Św. Jan Paweł II i w naszej diecezji erygował AK ks. Abp. Józef Michalik 6.XII.1997r. wyznaczył jej fundament pracy oparty na szkole wiary, formacji wiary, walce ze strukturami zła- wprowadzając dobro. Musimy ocalić świadomość , że Bóg jest wśród nas, ocalić Sakrum nawiązać relacje z Maryją i Świętymi. Problemy rozwiązywać  na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, który adorowaliśmy w ciszy jako kolejny punkt formacyjnego spotkania. Adorację zakończono dziewiątym dniem Nowenny przed Uroczystością  Miłosierdzia Bożego, w której czcimy Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia. Ucztę duchową dopełniła Eucharystia pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika w koncelebrze ks. dziekana i proboszcza gościnnej parafii Kazimierza Piwowara, ks. dziekana i proboszcza  z Surochowa Krzysztofa Pelca i  ks. proboszcza z Kuźminy Wiesława Tomczyk,w homilii, którą wygłosił ks. prałat Józef Niżnik zwrócił uwagę na głębię wiary każdego . kto chce być uczniem Chrystusa, który oddal życie na Krzyżu abyśmy żyli wiecznie. Uświadomił nam, że bez pomocy Pana Jezusa nic nie uczynimy. Jako AK mamy trwać przy Krzyżu Chrystusa i każdego dnia dawać świadectwo wiary z życia  Ewangelią nie wolno nam służyć Bogu i mamonie. Spotkanie zakończono Błogosławieństwem Relikwiami Św. Andrzeja Boboli. Którego udzielił ks. prał Józef, Słowa podziękowania Bogu i ludziom wyraziła odpowiedzialna za archiprezbiterat Jarosław

Niech Będzie Bóg w Trójcy Jedyny  uwielbiony za tak wspaniałą ucztę Duchową głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Sakramentów jako  posługę miłości szczególnie za Mszę Św. wygłoszone konferencje, które wprowadzają nas  do Serca Jezusa Miłosiernego przez postacie: Świętych Św. Siostrę Faustynę Błogosławioną Rodzinę Ulmów i  św. Andrzeja Bobolę   patrona naszego stowarzyszenia, do którego jeździliśmy zawsze do Strachociny, a dziś On przyjechał do Nas..  Dzięki niezłomności w szerzeniu Kultu św. Andrzeja Boboli Patrona Polski pośrednika spraw trudnych osobistych i wspólnotowych  ks. Prał Józefa Niżnika Kustosza Sanktuarium i naszego Kościelnego Asystenta Diecezjalnego AK. Za 30 lat prowadzenia nas do Serca Jezusa przez Maryję za wszelkie dobro wyświadczone  na wiele sposobów AK nam i naszym  rodzinom Kościołowi lokalnemu i Powszechnemu składamy Czcigodnemu ks. prałatowi „ Serdeczne Stokrotne Bóg zapłać … Naszą wdzięczność wyraźmy modlitwą codzienną o Boże błogosławieństwo i opiekę nad duchowieństwem. Dziękujemy Ks. Dziekanowi i   Proboszczowi Kazimierzowi, że przyjął nas z otwartym sercem dołożył wielu starań  by to spotkanie przebiegło w atmosferze modlitwy i uwielbienia Serca Pana Jezusa. Serdeczne Bóg zapłać.  Bóg zapłać obecnym z nami Kapłanom, organiście, osobom przygotowującym miejsce modlitwy. Bóg zapłać wszystkim za wszystko szczególnie tym, którzy włożyli wiele trudu by to spotkanie podobało się Bogu i ludziom Panu Prezesowi Eugeniuszowi z POAK w Radymnie w parafii NSPJ wszystkim  za oprawę liturgiczną MŚ oraz za wspólną modlitwę, serdeczne  Bóg zapłać  i Szczęść Boże.

Odpowiedzialna za prace AK w archiprezbiteracie Jarosław

 Cecylia Baran