SPOTKANIE OPŁATKOWE ARCHIPREZBITERATU JAROSŁAWSKIEGO

           W niedzielne popołudnie 28 stycznia br. członkowie z POAK z archiprezbiteratu jarosławskiego spotkali się w parafii pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu  w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin na  „Opłatku”.   W tej pięknej świątyni w atmosferę Bożego Narodzenia wprowadziły  zebranych „Jasełka” w wykonaniu  profesjonalnym  Zespołu Teatralno – Amatorskiego w Wielkich Oczach pod opieką Pani dyr Agnieszki Sopel, której serdecznie dziękujemy.

Mszy św. przewodniczył ks. dziekan dekanatu Jarosław I proboszcz z Pawłosiowa Jan Jagustyn i ks. prał. Marian Bocho proboszcz Kolegiaty Jarosławskiej obecny był ks. dziekan Dekanatu Jarosław II Krzysztof Pelc proboszcz z Surochowa. Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz z Kolegiaty, który zawierzył AK Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin.

          Wspólne Spotkanie Opłatkowe w salce przy parafii w atmosferze kolęd przy poczęstunku  przygotowanym przez POAK pod opieką Prezesa p. Stanisławy Kmiecik i p. Janiny Obłozy oraz zaangażowaniu p. Janiny Pysiak  odpowiedzialnej za  dekanat Jarosław II zakończono Apelem Jasnogórskim o godz 21. W wspólnej agapie udział wzięła pani Poseł na Sejm RP  Anna Schmidt – Rodziewicz, która wygłosiła przemówienie do obecnych.  

          Słowa podziękowania na ręce ks. proboszcza i POAK oraz przybyłych gości ,  za tak miłe  spotkanie wypowiedziała odpowiedzialna za prace AK w archiprezbiteracie jarosławskim Cecylia. Matko Boża Królowo Rodzin przez Twoje wstawiennictwo dziękujemy Bogu i organizatorom pod opieką ks. prał. Mariana Bocho  za  modlitwę wspólnotową, rodzinną atmosferę i kolędowanie. „Bóg zapłać”- ks. Michałowi Kozak z Radia Ave Maria w Jarosławiu  za ofiarowany nam czas.

Cecylia Baran

Członek Zarządu DIAK