WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU KROŚNIEŃSKIEGO

Dnia 9 marca 2024 roku w kościele pw. św. Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie odbyło się spotkanie członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu krośnieńskiego, któremu przewodniczył ks. prałat Józef Niżnik – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, a także kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, którą poprowadzili członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, rozważając mękę Pana Jezusa i tragiczne losy Błogosławionej Rodziny Ulmów.

Następnie wysłuchaliśmy konferencję ks. prałata Józefa Niżnika, w której przypomniał historię powstania Akcji Katolickiej, oraz jej reaktywowania w latach 90-tych XX wieku. Szczególną uwagę zwrócił na miejsce Akcji Katolickiej w Kościele i pełnienie przez nią ważnego, odpowiedzialnego urzędu, a także zadań jakie ma pełnić w kościele.

Po konferencji miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja. Na zakończenie odmówiliśmy litanię do św. Andrzeja Boboli i zostaliśmy pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem.

W czasie przerwy członkowie Akcji Katolickiej mogli zwiedzić muzeum w dolnym kościele poświęcone błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce oraz była możliwość nabycia najnowszej książki o Św. Andrzeju Boboli napisanej przez Czesława Ryszkę, a wydanej przez Białego Kruka.

Liturgii Eucharystycznej koncelebrowanej przewodniczył ks. Józef Niżnik w asyście proboszcza parafii św. Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej ks. Krzysztofa Mijala, ks. dr Wacława Sochę z parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie oraz proboszcza parafii pw. Ducha Świętego ks. Czesława Knebel.

Homilię wygłosił także ks. Józef Niżnik zwracając uwagę na sytuację Kościoła w dzisiejszym czasie, na porzucanie wartości, którymi żyły poprzednie pokolenia. Zauważył jak ważną potrzebą jest modlitwa, która jednoczy nas wokół Kościoła, wokół biskupów i kapłanów, jak potrzebna jest ona dzisiaj naszej Ojczyźnie. Zachęcał do włączenia się w modlitwę za Ojczyznę za przyczyną św. Andrzeja Boboli Patrona Polski i Akcji Katolickiej.

Na zakończenie wszyscy obecni zostali pobłogosławieni relikwiami św. Andrzeja Boboli oraz otrzymali książeczki z Litanią do Błogosławionej Rodziny Ulmów i plakaty z zaproszeniem na Drogę Krzyżową ulicami miasta Krosna w dniu 16 marca.

Anna Smolik