RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ W KORCZYNIE

    12  stycznia 2019 r. w Korczynie odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Obrady rozpoczęły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Korczynie. Obecni członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Zarządu, który przedstawiła p. Danuta Figiela, Prezes Zarządu. Przyjęli przez głosowanie sprawozdanie oraz udzielili absolutorium dla Zarządu a także przyjęli plan pracy na 2019 rok.
    Kolejnym punktem spotkania była uroczysta Msza święta koncelebrowana w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski i Sanktuarium św. Bpa J.S. Pelczara, której przewodniczył ks. abp. Adam Szal, Metropolita Przemyski. Ksiądz Arcybiskup wygłosił także okolicznościowe słowo Boże.
    Po Mszy św. uczestnicy spotkania powrócili do szkoły aby uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym i agapie. W spotkaniu tym uczestniczył Wiceprezes KIAK Kazimierz Kryla.