WIGILIA W PRZYSIETNICY

Tradycja wigilijnych spotkań dla osób starszych i samotnych w Przysietnicy wpisała się na stałe w kalendarz naszej miejscowości, niosąc radość, miłość

i poczucie przynależności do wspólnoty, która chce i potrafi jednoczyć się wokół Bożej Dzieciny.

W tym roku w wigilię Święta Objawienia Pańskiego 5 stycznia 2019 roku na zaproszenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Przysietnicy zebrało się ponad 130 osób, by wspólnie łamać się opłatkiem, składać sobie świąteczne życzenia i śpiewać ulubione kolędy przy akompaniamencie kapeli „Przysietczanie”.W pięknie przystrojonej przez Krzysztofa Zubla sali Domu Strażaka nie zabrakło jak zawsze występów dzieci, tym razem ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysietnicy. Zaproszeni goście obejrzeli „Jasełka polskie” połączone z tańcami narodowymi przygotowane przez Martę Szczepek, Urszulę Szelest i Annę Szczepek. Występ przeplatały kolędy i pastorałki, które prezentował zespół wokalno-instrumentalny pod kierunkiem Mieczysława Dąbrowskiego i Daniela Dyki. Upominki w postaci okolicznościowych stroików wykonały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które zaśpiewały barwne przyśpiewki ludowe. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: ks. proboszcz Jan Smoła, wikariusze: ks. Paweł Biernat i ks. Andrzej Urbowicz oraz radni Rady Miejskiej w Brzozowie: Adam Pomykała, Grzegorz Pietryka i radni powiatowi: Marek Wacek i Stanisław Szarek oraz dyrektorzy miejscowych szkół: Jadwiga Ścibor i Wiesław Pałka.

Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie zaangażowanie wielu osób-członków i sympatyków Akcji Katolickiej, za co wszystkim serdecznie dziękujemy. Wigilijny wieczór upłynął w niepowtarzalnej atmosferze, którą stworzyli przede wszystkim zaproszeni goście, okazując ogromną wdzięczność organizatorom i życząc sobie i każdemu z osobna-abyśmy się spotkali za rok!

Zofia Dąbrowska

Prezes POAK w Przysietnicy