SPOTKANIE OPŁATKOWE DEKANATU RYMANÓW W KLIMKÓWCE

13 stycznia br. w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce zgromadzili się członkowie Akcji Katolickiej dekanatu Rymanów.

Spotkanie rozpoczęło się koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w której prosiliśmy Jezusa aby dopomógł nam w otwarciu się na działanie Bożego Ducha, aby nas odnawiał i przemieniał. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Dziekana Kazimierza Giery. Homilię wygłosił gospodarz spotkania ks. Proboszcz Bogdan Kielar, który nawiązując do obchodzonej w tym dniu Niedzieli Chrztu Pańskiego zwrócił uwagę na nasze chrześcijańskie powołanie do bycia dzieckiem Bożym.  Podkreślił jak ważne jest dla środowiska w którym żyjemy i pracujemy nasze świadectwo życia. Podjęta na ten temat refleksja zmusza każdego z nas członków AK do postawienia sobie pytania –  czy mój przykład życia może pociągnąć kogoś do Jezusa? Aby tak się stało trzeba Bogu oddać całe swoje życie podkreślił kapłan, nie tylko jakąś jego część a resztę pozostawić sobie. Aby być dzieckiem Bożym trzeba Bogu zaufać i pozwolić się prowadzić bo sami z siebie cóż możemy. Po zakończonej Mszy św. dalsza część spotkania miała miejsce w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, gdzie składaliśmy sobie życzenia i dzieliliśmy się opłatkiem. Na spotkanie opłatkowe przybyli także kapłani ks. Marian Bądal z Odrzechowej i ks. Stanisław Gniewek z Głębokiego. Dziękuję wszystkim kapłanom, prezesom i członkom AK naszego dekanatu za te wspólnie spędzone chwile, za życzenia i kolędowanie. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Pani Agnieszki Groblewskiej Dyrektora Szkoły, która nas gościła to dzięki jej życzliwości i otwartemu sercu mogliśmy się w tym miejscu spotkać. Dziękuję także członkom POAK w Klimkówce za podjęty wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie tego spotkania. Niech dobry Bóg błogosławi, umacnia i udziela potrzebnych łask.

 

Lucyna Penar

odpowiedzialna za dekanat Rymanów