RADA DIAK W HACZOWIE

14 stycznia 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie miało miejsce zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, podczas którego podsumowano okres pracy Akcji Katolickiej za ubiegły rok. Pani  Danuta Figiela – Prezes Zarządu, przedstawiła sprawozdanie z pracy stowarzyszenia, zaś p. Czesław Urban, Skarbnik DIAK złożył sprawozdanie finansowe. W kolejności wysłuchano sprawozdania p. Teresy Bok – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.  Rada udzieliła absolutorium Zarządowi DIAK i przyjęła stosowne Uchwały.

Następnie przedstawiono plan pracy Akcji Katolickiej na rok 2023, który został przyjęty przez Radę. Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalania wysokości i zasad wpłat POAK na rzecz Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2023. Według przyjętej uchwały, członkowie Rady zdecydowali, iż w tym roku będziemy płacić składkę do DIAK w kwocie 3 zł miesięcznie od jednego członka w parafialnym oddziale. Kwota tej składki obejmuje kwotę obowiązkowej wpłaty na rzecz KIAK oraz zryczałtowaną kwotę za materiały formacyjne dla POAK. Wpłatę przekazuje się na konto instytutu Diecezjalnego jednorazowo do końca II kwartału lub w II ratach: za pierwsze półrocze do 30 kwietnia oraz za II półrocze do 31 października.

Następnie wysłuchano uwag księdza Józefa NiżnikaAsystenta Diecezjalnego. W bieżącym roku postanowiono zwrócić szczególną uwagę na ewangelizację poprzez modlitwę własną i czynione dobro. Jedynie poprzez adorację Pana Jezusa można zmieniać swoje życie. Następnie odbyła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. abp Adama Szala, metropolity przemyskiego, który jak zawsze skierował słowa pełne życzliwości dla Akcji Katolickiej. Podkreślił również znaczenie Słowa Bożego w życiu człowieka i potrzebę naśladowania Matki Bożej, mistrzyni słuchania tegoż Słowa oraz świętych, którzy życiem dali świadectwo wiary. Kolejna część spotkania rozpoczęła się odczytaniem Słowa Bożego, wspólną modlitwą i dzieleniem się opłatkiem. Radosną agapę zakończono wspólnym śpiewaniem kolęd, podczas której zaprezentowała się miejscowa kapela „Haczowianie”.

Pani Prezes podziękowała ks. Asystentowi za opiekę nad naszym stowarzyszeniem, miejscowemu POAK za przygotowanie tego spotkania, a księdzu proboszczowi Adamowi Zarembie za życzliwość i otwarte serce. Słowo uznania otrzymał również p. Marek Jastrząb, odpowiedzialny za pracę w archiprezbiteracie krośnieńskim za czuwanie nad organizacją spotkania.

Bogu niech będą dzięki za owocne obrady.

HOMILIA ABP ADAM SZAL

RELACJA Z OPŁATKA

ROZMOWA Z p. PREZES