MODLITWA ZA OJCZYZNĘ ZA PRZYCZYNĄ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

NOWENNA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI O WYPROSZENIE ŁASK POTRZEBNYCH DLA NASZEJ OJCZYZNY

16 czerwca br. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie z racji comiesięcznych spotkań ze św. Andrzejem Bobolą, podczas Mszy św., ks. Józef Niżnik w homilii zachęcał wiernych do modlitwy za Ojczyznę.

Kustosz Sanktuarium powiedział, że trzeba podjąć wielką modlitwę, wielkie wołanie do Boga za przyczyną św. Andrzeja Boboli, tak jak czynili to warszawiacy, kiedy do miasta zbliżali się bolszewicy, padli wtedy wszyscy na kolana i zapełnili świątynie. Modlitwa przy relikwiach Błogosławionego Andrzeja Boboli doprowadziła do Cudu nad Wisłą (1920). Dzisiaj też za Ojczyznę trzeba się wiele modlić. Polski nie ocalą politycy, Polskę uratują święci Polacy.

Kochajmy kochani Polskę, bo Ona zasługuje na naszą miłość. Za wiele przelano za nią  polskiej krwi. Zróbmy wszystko aby Polska obroniła swoją katolicką tożsamość. Obyśmy jako naród wierzący w Boga pokazali światu, że w obliczu zagrożeń dla naszej wiary i moralności, dla naszej katolickiej tradycji potrafimy się zjednoczyć i wbrew oczekiwaniom bezbożnego świata odnieść zwycięstwo i powiedzieć światu „Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały”, a przyszłym pokoleniom, że „Bóg jest naszym Bogiem na wieki i On nas będzie prowadził”.

W przededniu wyborów prezydenckich i w czasie pandemii prosimy o modlitwę w intencji Ojczyzny, przekazując nowennę do św. Andrzeja Boboli

[NOWENNA DO POBRANIA – PDF]

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu  za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie. Twoje życie dopełniło się  męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś. Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.  Niech Twój patronat pomaga nam cierpliwie pokonywać trudności dzięki modlitwie i działaniu w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen

 

Dzień pierwszy (piątek, 19 czerwca)

Modlitwa o jedność w Ojczyźnie

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając pierwszy dzień nowenny prosimy o jedność w naszej Ojczyźnie. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje na wieki wieków. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu …

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień drugi (sobota, 20 czerwca)

Modlitwa o łaskę wiary i wierności

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając drugi dzień nowenny prosimy o łaskę wiary i wierności. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Przez całe Twe życie wzrastałeś w otrzymanej od początku łasce wiary, którą Ci przekazywali rodzice. Wiara pomagała  Tobie wytrwać w różnych trudnościach życiowych i nauczyła Cię wierności przyjętym zobowiązaniom. Wspieraj nas, prosimy Ciebie, na drodze naszego życia, by wiara otrzymana na chrzcie świętym owocowała w nas i była nieustanną pomocą w odnowie, której oczekujemy w Polsce, Europie i świecie. Pomagaj nam dochować wierności natchnieniom Ducha Świętego, byśmy Jego mocą mogli odnowić oblicze ziemi, tej ziemi. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień trzeci (niedziela, 21 czerwca)

Modlitwa za duchowieństwo

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając trzeci dzień nowenny prosimy dziś w intencji Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów. Modlitwą ogarniamy siostry i braci zakonnych, osoby życia konsekrowanego a także wszystkich katechizujących i w swoich charyzmatach posługujących w Kościele. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, któryś sam zaznał wiele trudu wspinając się na wyżyny świętości kapłańskiej; któryś nie bacząc na przeciwności, w zaciętej walce dochował ślubów i wierności swemu Mistrzowi, roztaczaj z nieba, Kapłanie Męczenniku, czujność nad tymi, którzy wstępują na drogę posługiwania w Kościele. Wspieraj swe siostry i swoich braci, którzy podobnie jak kiedyś Ty sam, walczą dla siebie i innych o wieniec wiekuistej chwały. Wypraszaj potrzebne łaski dla duchowieństwa i wszystkich posługujących w Kościele,, aby umieli zawsze miarą czystego serca oraz prawego sumienia czynić zadość swojemu powołaniu i swojej misji. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień czwarty (poniedziałek, 22 czerwca)

Modlitwa za młodzież

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając czwarty dzień nowenny prosimy dziś w intencji młodzieży. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Ty, jako młody mężczyzna odważnie wzrastałeś w poznawaniu i miłości Boga, rozpoznałeś powołanie i wstąpiłeś do Towarzystwa Jezusowego. Za Twoim wstawiennictwem modlimy się  w intencji polskiej młodzieży. Prosimy dla dziewcząt i chłopców o dobrych nauczycieli i przewodników, o otwartość umysłów i serc w poznawaniu Boga i świata. Uproś młodym Polakom cnoty roztropności i męstwa, aby odważnie i pięknie, pokornie i dumnie przeżywali swoją młodość wzrastając w umiłowaniu Boga, Kościoła i Ojczyzny. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień piąty (wtorek, 23 czerwca)

Modlitwa o jedność w Europie i świecie

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając piąty dzień nowenny prosimy dziś o jedność w Europie i świecie. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, wielki Patronie jedności! Nie przestajesz nam przypominać o wielkim pragnieniu Jezusa, wyrażonym w Jego modlitwie do Ojca za wszystkich uczniów: „ Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.”

Zostałeś nam dany jako Patron, święty Andrzeju Bobolo, aby nam pomagać w drodze ku jedności, na pierwszym miejscu w Kościele, by zgodnie z pragnieniem Pana jeden Kościół stał się znakiem i zaczynem jedności całej ludzkości.

Wspieraj swoim wstawiennictwem powierzoną Tobie Ojczyznę w jednoczącej się Europie, by z naszym owocnym udziałem wzrastała cywilizacja miłości w Polsce, Europie i świecie przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu…

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień szósty (środa, 24 czerwca)

Modlitwa o pomoc w trudnościach jakich doświadczamy

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając szósty dzień nowenny prosimy o pomoc w trudnościach jakich dziś doświadczamy. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Na drodze Twojego życia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga: przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem.

Oto stoimy wobec trudności, które przekraczają nasze siły: doświadczamy pandemii koronawirusa ,w wyniku której są tysiące ludzi chorych, setki zmarłych; przeżywamy ograniczenia w wielu obszarach naszego życia: w życiu rodzinnym, społecznym i religijnym; z niepokojem myślimy o dotkliwych skutkach pandemii w życiu ekonomicznym, o grożącym braku miejsc pracy i o bezrobociu, o psychicznym załamaniu wśród ludzi. Nie ma zgody w narodzie, a zbliżające się wybory prezydenckie są okazją do niezrozumiałych, bo wrogich zachowań niektórych środowisk wobec własnej Ojczyzny i rodaków.

Wspieraj nas św. Andrzeju Bobolo swym orędownictwem, abyśmy nie pozostali bez Prezydenta Polski, aby została oddalona pandemia koronawirusa, abyśmy przez cierpliwą modlitwę znaleźli pokój w bliskości Jezusa, a z Jego pomocą wytrwali aż do rozwiązania trudności, ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem Świętym panuje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień siódmy (czwartek, 25 czerwca)

Modlitwa o pomoc w trudnych czasach

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli. Przeżywając siódmy dzień nowenny prosimy o pomoc w trudnych czasach. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie trudnych czasów! Ty krzepiłeś Polaków w czasach wielkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.  Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień ósmy (piątek, 26 czerwca)

Modlitwa za sprawujących władzę

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy w naszej modlitwie, w ósmym dniu nowenny, wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli za sprawujących władzę. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Twój patronat nad Ojczyzną sprawujesz w szczególny sposób przez ludzi obdarzonych władzą. Jako wierny towarzysz Jezusa przypominasz ewangeliczną prawdę, że wszelka władza ma służyć dobru ludzkiej wspólnoty. Prosimy Ciebie: wspieraj tych, którym została powierzona władza w państwie i w społeczeństwie, by spełniali swoje obowiązki w pełnym poszanowaniu prawa i w postawie służby.

Pomagaj także nam wszystkim w decyzjach związanych z władzą, by nasze wybory były dobre, wsparte wytrwałą modlitwą o światło Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem króluje na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski

Dzień dziewiąty (sobota, 27 czerwca)

Modlitwa o światło nadziei

Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie! Wierząc w tajemnicę świętych obcowania upraszamy wstawiennictwa  św. Andrzeja Boboli. Przeżywając dziewiąty dzień nowenny prosimy o światło nadziei. Zwracamy się zatem do naszego wielkiego Patrona:

Święty Andrzeju Bobolo! Twoje życie dopełniło się męczeństwem w krytycznym okresie Rzeczypospolitej. Gdy Polska przestała już istnieć, Twa przepowiednia jej odrodzenia była przez lata znakiem nadziei, której spełnienie dostrzeżono po pierwszej wojnie światowej. Nadzieja napawało również uznanie Twej świętości w czasie, gdy kończyła się druga Rzeczpospolita. Lata, które nastąpiły, były wielką próbą nadziei, jednak doczekaliśmy się w końcu, że w odrodzonej Ojczyźnie zostałeś ogłoszony Patronem. Dlatego powierzamy się Tobie, zwłaszcza w obecnym czasie niezgody i podziałów panujących w społeczeństwie oraz  potęgującym się bluźnierczym atakom na Kościół  i na kapłanów.

Niech nam przyświeca nadzieja, że Twój patronat owocuje dalej w odrodzeniu naszego życia tak osobistego, jak i społecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Ojcze nasz; Zdrowaś Mario; Chwała Ojcu;

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli Patrona Polski