APEL AKCJI KATOLICKIEJ O MODLITWĘ ZA POLSKĘ

APEL AKCJI KATOLICKIEJ O MODLITWĘ ZA POLSKĘ I LUDZI SUMIENIA W WYBORACH PREZYDENTA RP.

W dzisiejszy przedwyborczy czas wyjątkowo nasilono wprowadzanie zamętu i ogromnej fali niszczenia tego co prawe. W odpowiedzi na grożące niebezpieczeństwa trwa w Polsce modlitwa do Św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, który wypraszał naszej Ojczyźnie szczególne łaski i bronił przed naporem zła. Dziś, na szali postawiono naszą polskość, tradycję i wiarę, rodzinę i bezpieczne życie. Akcja Katolicka w Polsce zachęca wszystkich katolików świeckich do wsparcia modlitewnego wołania ale też przywołania mocy Bożych za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II wielkiego orędownika przemian w Polsce.

Kiedy z Placu Zwycięstwa wołał „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, w sercu miał Polskę. To on kształtował w naszym pokoleniu wrażliwość na sprawy społeczne i umiłowanie prawdy. Wielokrotnie podpowiadał nam abyśmy od siebie wymagali. Dziś w obliczu II tury wyborów prezydenckich a jednocześnie przy wyraźnym zagrożeniu moralnym trzeba przypomnieć, że nasz Wielki Papież stawiał również wymagania przed politykami. Podkreślał, że polityka nie może opierać się na kłamstwie, bowiem w swojej dłuższej perspektywie obróci się przeciw człowiekowi.

Przed nami nie tylko wybór dwóch wizerunków ale wybór pomiędzy dwoma wizjami Polski. Z jednej strony z konkretnym jasnym programem rozwoju Polski prawej, dążącej ku dobru wspólnemu, z troską o rodzinę, zdrowie, wartości patriotyczne, tradycję i chrześcijański fundament. Program bezpieczny, wsparty czytelną realizacją dokonanych wcześniej obietnic.

Z drugiej zaś strony, skrajnie liberalny oparty wyłącznie na negacji i ofercie dewastacji wszystkiego co udało się w rozwoju Polski osiągnąć. To program powrotu do wizji Polski poddanej i sterowanej z zewnątrz. To wybór niszczenia polskiej moralności i ostoi chrześcijaństwa w Europie. To wizja swobody antykultury, poniżania rodziny i wiary, to deprawacja dzieci i młodzieży z odrzuceniem prawdy o stworzeniu człowieka, to akceptacja związków jednopłciowych z przyzwoleniem na adopcję dzieci. To w końcu wizja mijająca się ze składanymi obietnicami.

Kościół docenia demokrację, jednak ona sama nie może sprzyjać powstawaniu grup dla własnych korzyści lub celów ideologicznych przywłaszczając sobie władzę w państwie – nauczał Św. Jan Paweł II. Orędzie społeczne Ewangelii to podstawa przemiany wartościami chrześcijańskimi życia społecznego, to cel i obowiązek katolików świeckich. Nasz wybór to kształt kierunku polityki i prawodawstwa, które zaistnieje po fakcie dokonania wyboru.

Drodzy Rodacy, Polska rzeczywistość stoi na rozdrożu! Przyszłość człowieka i narodu zależy od ludzi sumienia. Każdy czyn, każda podjęta decyzja osadza się w sumieniu. Kiedy z łatwością odpuszczamy poszukiwanie prawdy a w nasze życie wkrada się grzech, zagłuszamy sumienie aż po jego całkowite zaślepienie i zagubienie. Papież Polak wskazywał aby dobro i zło nazywać po imieniu. Podkreślał byśmy byli ludźmi sumienia. Byśmy poszukiwali prawdy i w świetle niej korzystali z wolności. Świadomi tego, że w każdym pokoleniu odnawia się poszukiwanie prawdy, ufamy że z mocą Bożą przebrniemy przez dany Polsce czas trudnej próby, że zachowamy wiarę i nie stracimy Polski!

Niech modlitwa za Ojczyznę umocni nas i poruszy polskie sumienia. Przed nami wybory, przed nami czas próby polskich sumień!

W imieniu Zarządu,

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 02.07.2020 r.