AKCJA KATOLICKA Z CAŁEJ POLSKI PRZYBYŁA NA JASNĄ GÓRĘ

W 24. ogólnopolskiej  pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski liczny udział wzięła Akcja Katolicka z archidiecezji przemyskiej, na czele Zarządem DIAK który reprezentowali;  Danuta Figiela, Łucja Podbilska, Cecylia Baran, Stanisław Jarosz, Czesław Urban, Józef Buk, Stanisław Tabiś, przywożąc pielgrzymów kilkunastoma autokarami, niektórzy z nich byli już w piątek u Matki Bożej wsłuchując się w konferencje i uczestnicząc w Apelu Jasnogórskim. Pozostali jechali przez całą noc, by o poranku wyśpiewać godzinki u Matki Bożej wpatrując się w cudowne Jej Oblicze podczas odsłonięcia, uczestnicząc w Eucharystii przed Jej Obliczem powierzali swoje radości i troski dziękując i prosząc o potrzebne łaski dla siebie, dla swoich rodzin, dla kapłanów, parafii, diecezji, Ojczyzny. Przepraszali, dziękowali i prosili o opiekę w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, której przewodniczyli członkowie Akcji Katolickiej z archiprezbitreatu jarosławskiego i sanockiego, z inicjatywy Członka Zarządu DIAK Stanisława Jarosza.

Na zakończenie Drogi Krzyżowej w której proszono o owoce Ducha Świętego błogosławieństwa udzielili, ks. Henryk Iwanicki proboszcz z Wietlina i ks. Andrzej Bujny proboszcz z Morawska. Po włączeniu się w uroczystości w Najstarszym Kościele w Częstochowie, św. Zygmunta w modlitewnym skupieniu maszerowali alejami na Jasną Górę by uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego KEP, zawierzając AK i siebie wraz rodzinami MB. W drodze powrotnej  niektórzy z pielgrzymów nawiedzali Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach w Krakowie. Archiprezbiterat jarosławski tym razem odwiedził Matkę Bożą Uzdrowienia Chorych w Sanktuarium w Gidlach. W rozśpiewanych i rozmodlonych  autokarach po północy wszyscy powrócili szczęśliwie do domów rodzinnych. Bogu niech będą dzięki za pogodę, za dar modlitwy w tych cudownych miejscach.

Wiceprezes DIAK

Cecylia Baran