WSTAŃCIE, CHODŹMY! XIX DZIEŃ PAPIESKI

Przed nami kolejny już XIX Dzień Papieski wyznaczony na niedzielę 13 października. Przeżywać go będziemy czerpiąc nieustannie i odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II. Papież Polak to Chrystusowe wezwanie Wstańcie, chodźmy! realizował z bezgranicznym zaufaniem i odwagą odpowiadając na głos Bożego powołania.

Wskazane nam na tegoroczny Dzień Papieski hasło „Wstańcie, chodźmy!” ujęte przez Św. Jana Pawła II jako tytuł swojej książki, pokazuje nam na wielką moc, której można doświadczyć wybierając drogę powołania do świętości. Organizatorzy tegorocznych obchodów kierują nasze myśli ku niezwykłej misji św. Jana Pawła II zawartej w przesłaniu papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, wyrażonej w odwadze głoszonego Słowa. Tamtą wizytę odczytujemy jako niezwykłe świadectwo odpowiedzialności Papieża Polaka za swoją Ojczyznę.

Jako ludzie świeccy podejmujący swoją misję w Kościele, umacniamy ją przykładem postawy naszego Świętego Patrona ale też podejmujemy jako Akcja Katolicka liczne inicjatywy, by głos Papieża trafił do innych, by również wstali i poszli za Chrystusem. Z mocą Ducha świętego i siłą płynącą z Krzyża.

Dziś Polska tożsamość chrześcijańska potrzebuje równie wielkiego tchnienia wiary. To wielkie wezwanie i zadanie także dla nas współczesnych apostołów. Świadomi tego podejmujemy kolejne dzieło Dnia Papieskiego. Niezmiennie trwać będziemy na modlitwie, zorganizujemy wykłady, konferencje i wieczornice. Towarzyszyć nam będą wystawy, koncerty i jak zawsze zbiórka ofiar na dzieło budowy żywego pomnika Świętego Papieża – pomoc uzdolnionej a ubogiej młodzieży. Już dziś serdecznie dziękuję za wszelkie inicjatywy podjęte w Waszych parafiach i diecezjach.

Św. Janie Pawle II módl się za nami.

Urszula Furtak
prezes KIAK