WYBIERAMY I WYMAGAMY. WSTAŃCIE, CHODŹMY!

W dzisiejszej wrzawie i próbie osłabienia wiary i pozycji Kościoła w naszej Ojczyźnie, jako ludzie Akcji Katolickiej podejmujemy kolejne ważne zadanie. Idziemy do urn wyborczych i wybieramy. Wybieramy, ale też wymagamy. Zwracamy się też do wszystkich wiernych świeckich, Braci i Sióstr w Chrystusie, myślimy dziś: Bóg, honor i nasza Ojczyzna.

„Nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa…”, jako ludzie wiary doskonale znamy te i inne przykazania. Przez pryzmat nich także powinniśmy spojrzeć na tego, którego obdarzymy swoim zaufaniem. Czy ten człowiek chce pełnić służbę innym czy bardziej „mieć” dla siebie. Rozejrzyjmy się dookoła i zadajmy sobie pytanie. Co możemy stracić, za cenę przyjęcia pogańskiego stylu życia? Pogaństwo to nie nowoczesność. Wartości szumnie dziś nazywane europejskimi, w przeważającej części nic dzisiaj nie mają wspólnego z wartościami Bożymi.

Majowy czas wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazał, że czujemy się i potrafimy być współodpowiedzialni za czas, w którym przyszło nam żyć. Trzeba kolejny raz powiedzieć NIE kolejnej targowicy i seksualizacji naszych dzieci. Powiedzieć NIE prawu, które przestaje być prawem. Odrzucić zło i szatańskie podszepty. Trzeba dać świadectwo Prawdzie i nie pozwolić na podcinanie korzeni narodowych. Konieczny jest wyraźny sprzeciw. Niezmiennie potrzeba naszej aktywności do przeobrażania rzeczywistości społecznej mocą wiary. Na służbie rodziny musi być cały dorobek narodu – jego język, dzieje, obyczaj i tradycje – wskazywał Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński, który niebawem dołączy do grona błogosławionych.

Prawo do życia, nauczał nas św. Jan Paweł II, nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Dlatego też wybieramy, ale wymagać będziemy.

Zatem zbliżający się dzień 13 października staje się podwójnie ważny. Tego dnia włączamy się w przybliżanie nauczania Św. Jana Pawła II – Wielkiego Papieża Polaka, w przypadający XIX Dzień Papieski z hasłem „Wstańcie, chodźmy!”, ale też wierni swojemu apostolskiemu powołaniu i świadomi swojej godności i odpowiedzialności za losy narodu, wybieramy Prawdę. Bracia i Siostry wstańcie, chodźmy!

Urszula Furtak
prezes KIAK