WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA CZŁONKÓW AKCJI KATOLICKIEJ

30 marca br., w siedmiu miejscach naszej archidiecezji odbył się Wiosenny Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej naszej archidiecezji.

W archiprezbiteracie bieszczadzkim spotkanie odbyło się w Czarnej, w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Pierwszym punktem spotkania była modlitwa. Po niej wysłuchaliśmy referatu przybliżającego postać świętej Rity, który przedstawiła Maria Zając, członek POAK w Czarnej.

Następnie wszyscy udali się na cmentarz, aby przy grobie śp. ks. prał. Andrzeja Majewskiego modlić się za zmarłego księdza Andrzeja oraz zmarłych członków Akcji Katolickiej.

Kulminacyjnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył ks. Jan Bróż oraz wygłosił okolicznościowe kazanie.

Na zakończenie członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w nabożeństwie do św. Rity i ucałowali relikwie świętej.