SPOTKANIE W SIENIAWIE Z BŁ. KSIĘDZEM AUGUSTEM CZARTORYSKIM

Spotkanie w Sieniawie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu Jarosław z Bł. Księdzem Augustem Czartoryskim

„Lepszy jest jeden Dzień w Przybytkach Twoich Panie niż innych tysiące”  To przesłanie z obrazka Prymicyjnego ks. Augusta Czartoryskiego wybrzmiało w konferencji ks. proboszcza Jana Grzywacz z parafii  p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Sieniawie, do której pielgrzymowali członkowie i sympatycy AK, by przeżyć spotkanie z Bł. Księdzem Augustem Czartoryskim w ramach Wiosennego Dnia Skupienia o charakterze formacyjno –modlitewnym. Prelegent w bogatym wystąpieniu przybliżył historie Parafii Sieniawa, która z filiami posiada pięć kościołów w interesujący sposób ukazał postać Bł. Ks. Augusta Czartoryskiego, który urodził się w 2 sierpnia w1858r w Paryżu. Wzrastał w klimacie szacunku ,miłości do rodziny i Ojczyzny na emigracji. W wieku 6- lat zmarła mu matka, którą pochowano  w Sieniawie przy Jej  grobie w wieku 13 lat przyjął I Komunię świętą. August był przez ojca przygotowywany do Ordynacji Sieniawskiej, wykazywał niechęć do życia w świecie w którym umiał się zachować, zadowolenie zdobywał na modlitwie z Bogiem. Spotkanie z ks. Janem Bosko z Włoch  wychowawcą młodzieży zachwyciło Go oświadczył , że chce porzucić majątek arystokraty i sławę i chce iść za drogą powołania. Przeżył duchową noc nie rozumieli go rodzice nawet ks. J. Bosko. Pomimo wątłego zdrowia i oporu ze strony rodziny w wieku 29 lat wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego w Lonzo Torinese. Nowicjat odbył w Valsalice  koło Turynu. W wieku 33 lat  – 3 maja 1891 roku w San Remo przyjął niższe święcenia kapłańskie. Święcenia subdiakonatu przyjął 12 marca 1892 r., święcenia diakonatu 27 marca tegoż roku, a 2 kwietnia z rąk biskupa Ventimiglia – święcenia kapłańskie. Ksiądz  August Czartoryski, umęczony chorobą zmarł w wieku 35 lat – 8 kwietnia 1893 r. w Allasio. Dnia 20 grudnia 2003 r. w Sali Klementyńskiej w Watykanie w obecności Ojca Św. Jana Pawła II Prefekt Kongregacji ds. Świętych odczytał Dekrety Kanonizacyjne i beatyfikacyjne, a wśród nich Czcigodnego ks. Augusta Czartoryskiego. Beatyfikacja odbyła się 25 kwietnia 2004 r. na Placu Św. Piotra w Rzymie.  Miałem szczęście być na tej uroczystości mówił proboszcz Jan. Bł. Ks. August to wzór dla ludzi młodych metoda doskonalenia serca jaką przyjął to długa modlitwa słuchał natchnień Boga, Ducha Świętego potem radził się spowiednika. Jest wzorem jak układać relacje między rodzicami i dziećmi, jak układać swoje życie zgodnie z hierarchią wartości, sprawy materialne nigdy nie mogą  przesłonić Boga.  Jest przykładem niezłomności umocnienia w powołaniu  kapłańskim, patronem ludzi chorych, kapłanem młodzieży. Sprowadził do Polski Zgromadzenie Salezjańskie do Oświęcimia, które istnieje do dziś, zaś majątek przeznaczył na szkołę dla biednej  młodzieży. Jest wzorem dla wszystkich a szczególnie dla AK.

Najważniejsza częścią spotkania była Msza święta koncelebrowana i ze Słowem Bożym pod przewodnictwem  dziekana dekanatu Sieniaw ks. prał. Edwarda Piekło, który w homilii pragnął nas zachwycić Jezusem, zwrócił uwagę na bezgraniczną miłość  Chrystusa do człowieka  „ Jezus mnie pokochał, On jest moim przyjacielem gdy umierał na Krzyżu myślał o moim zbawieniu”. Dał nam samego siebie pod postacią  chleba i wina w Eucharystii w sakramentach świętych. Członek AK to ten, który zaufa Jezusowi zgina kolana, modli się w ciszy i samotności. Jeśli krzyż stanie na twojej drodze przypomnij sobie, że stoi Jezus i czeka na twoje zaproszenie; Jeśli otworzysz mi drzwi  będę wieczerzał. Jezus Miłosierny wciąż na nas czeka na nasze nawrócenie przebacza zawsze i zapyta Czy ty kochałeś kogoś w życiu? Co kolwiek uczyniliście moim najmniejszym Mnie uczyniliście, czy jesteś dla innych dobrym – Szymonem z Cyreny. Czas powrócić do Boga pozbyć się pychy. Tu przy relikwiach Bł. Ks. Augusta ta pora by każdy z nas szczerze nawrócił sie do Jezusa. Ze względu na pogrzeb ks. Jana Sroka z Koloni Polskiej harmonogram spotkania zmieniono.

 Słowa podziękowania wypowiedziała odpowiedzialna za prace AK w archiprezbiteracie – Ks. August jest przykładem uniwersalności Kościoła i uniwersalności świętości. Wychowywał się w Paryżu, łączyły go silne związki z Włochami – właśnie tam wstąpił do Salezjanów. Jednak przede wszystkim czuł się Polakiem. Polskę najbardziej umiłował. Uczucie i szacunek dla narodów, z którymi był związany potrafił połączyć na płaszczyźnie miłości Boga i Kościoła. Dlatego jego postać niesie w sobie posłanie na każde, również i dzisiejsze czasy. Jego świętość polegała nie na ogromnych dziełach, ale na wierności w rzeczach małych – na posłuszeństwie głosowi Bożemu . Tę postawę zjednoczenia z Bogiem powinniśmy naśladować my wszyscy a szczególnie członkowie AK a zatem zadania są jasne: modlitwa ufna w Bogu przez Maryję i świętych, miłość do bliźnich i Ojczyzny, wierność w wypełnianiu woli Bożej, służba dla innych tam gdzie nas życie postawiło,  obrona Kościoła i kapłanów.  Różne są drogi do świętości ta bł. Ks. Augusta niech będzie jedną z naszych ścieżek do nieba. Dziękujemy za  Słowo Boże w konferencji ks. proboszcza Jana  gospodarza tego spotkania, za homilię wygłoszoną przez ks. prał. Edwarda i koncelebrę  Mszy Świętej w asyście ks. proboszcza Jana,  ks. proboszcza z Wiązownicy Wiesława Opiat i ks. proboszcaz Andrzeja Więcek z Szówska. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim kapłanom  za wszelką posługę za konfesjonał i modlitwę. Z serca płynące podziękowanie kieruję do POAK w Sieniawie  pod opieką pani  Prezes Heni Ożga odpowiedzialnej za pracę AK w dekanacie Sieniawa,  na rożne sposoby okazała gotowość przyjęcia członków swojego stowarzyszenia i wspólnie z nimi uczestniczyła w przeżywaniu wiary, które pozostanie niezapomniane. Bóg zapłać  za wszelki trud.

Następnie Ks. Wikary Mariusz  przy Najświętszym Sakramencie przeprowadził nabożeństwo za wstawiennictwem Bł. Augusta  połączone z ucałowaniem relikwii i rozdaniem pamiątkowych obrazków. W przerwie modliliśmy się   w rodowej krypcie Czartoryskich pod kościołem gdzie znajduje się  22 trumny członków rodziny. Spotkanie zakończono Drogą Krzyżową którą prowadził Ks. Paweł wikary z Sieniawy. Bogu niech będą dzięki za tak przeżyty czas z Jezusem i Bł. Ks. Augustem.

 

Odpowiedzialna AK w archiprezbiteracie Jarosław

CecyliaBaran