WIECZORNICA PATRIOTYCZNA W WIETLINIE

   W niedzielę 12 listopada 2017 r. mieszkańcy Wietlina świętowali obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W świetlicy wiejskiej w Wietlinie odbyła się Wieczornica Patriotyczna pt. ?Piłsudski, Wyszyński, Wojtyła ? Trzech Wielkich Polaków Odrodzonej Polski?, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Wietlin we współpracy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej w Wietlinie. Uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości: ks. Proboszcz Henryk Iwanicki, Pani Anna Schmidt-Rodziewicz Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Stanisław Gonciarz Wójt Gminy Laszki, Pan Przemysław Bielamowicz – przedstawiciel głównego sponsora Polskiej Spółki Gazownictwa, Dyrektorzy szkół Gminy Laszki, Pani Cecylia Baran Członek Zarządu DIAK, Prezesi  i przedstawiciele POAK z Dekanatu Radymno II i Surochowa, nauczyciele, rodzice oraz wielu mieszkańców Wietlina i okolicznych miejscowości.

   Po przywitaniu zebranych gości przez Pana Mirosława Nazara – Prezesa Akcji Katolickiej w Wietlinie, prowadzący spotkanie Pani Dorota Czubocha-Zając i ks. Daniel Odor ogłosili rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pt. ?Piłsudski, Wyszyński, Wojtyła ? Trzech Wielkich Polaków Odrodzonej Polski?, który odbył się 8.11.2017 r. Wzięło w nim udział 21 uczniów z ośmiu szkół powiatu jarosławskiego: Szkoły Podstawowej w Duńkowicach, Korzenicy, Laszkach, Miękiszu Nowym, Miękiszu Starym, Piwodzie, Wietlinie i Zapałowie. Wyłoniono następujących laureatów tego konkursu:

 – I miejsce Julia Sadoch, Szkoła Podstawowa w Miękiszu Starym,

 – II miejsce Igor Buła, Szkoła Podstawowa w Piwodzie,

 – III miejsce Angelika Stepańczuk, Szkoła Podstawowa w Zapałowie.

Wyróżnienia otrzymali:

 – Julia Halejcio – Szkoła Podstawowa w Wietlinie,

 –  Julia Ortyl – Szkoła Podstawowa w Laszkach,

 –  Martyna Prasoł – Szkoła Podstawowa w Piwodzie,

 –  Maja Tęcza – Szkoła Podstawowa w Miękiszu Nowym,

 – Wioletta Żuk – Szkoła Podstawowa w Piwodzie.

Laureaci zaprezentowali swoje wiersze i z rąk gości odebrali nagrody sponsorowane przez Polską Spółkę Gazownictwa.

   Kolejną część uroczystości stanowiło spotkanie z gościem Panem Bogusławem Iwanowskim ? artystą rzeźbiarzem z Tyrawy Wołoskiej. Jego wystąpieniu towarzyszyła wystawa emanujących patriotyzmem prac oraz zdjęcia wielkiej kolekcji rzeźb.

   Całe spotkanie uświetnił występ o wymowie patriotycznej dzieci z Parafialnego Przedszkola im. Świętego Mikołaja z Radymna pod kierownictwem siostry dyrektor Ewy Wilk oraz opiekunów i wychowawców. Mali aktorzy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, swoją recytacją, tańcami  i śpiewem zachwycili i wzruszyli zebranych do łez.

   Okolicznościowe przemówienia i podziękowania były przeplatane śpiewem pieśni i piosenek patriotycznych przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

   Sponsorem głównym uroczystości była Polska Spółka Gazownictwa. Patronat honorowy objęła Pani Anna Smidt-Rodziewicz Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat medialny sprawowały: Radio Fara, Gazeta Jarosławska i Telewizja POD24.

   Serdeczne podziękowania dla wszystkich przybyłych gości, sponsorów, wszystkich zaangażowanych w przygotowanie uroczystości.

                                                                                                                            

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wietlinie

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Wietlin