VIII ŁAŃCUCKA NOCNA DROGA KRZYŻOWA

Uczestnicy VIII Łańcuckiej Nocnej Drogi Krzyżowej podjęli trud przejścia krzyżowej drogi wraz z Tym, który otworzył swe Serce dla nas grzesznych i słabych. Bóg okazał nam swą łaskę, zsyłając na ziemię umiłowanego Syna, aby odkupił nas Swoją krwią. Stanęliśmy przed Jezusem, by towarzyszyć Mu w dziele odkupienia człowieka, który zwłaszcza w tym czasie potrzebuje Bożego  miłosierdzia.  Rozważaliśmy tajemnicę miłosiernego Serca Ojca, dzięki któremu w Sercu Jego Syna otrzymaliśmy klucz do życia wiecznego. Szliśmy wiernie z Chrystusem, trwaliśmy pod Jego Krzyżem.

W tej drodze pomagały nam słowa papieży: fragmenty Dives Misericordia Św. Jana Pawła II oraz fragmenty bulli Misericordia Vultus Ojca Świętego Franciszka.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 20 w Kościele p.w. Św. Józefa w Łańcucie na Podzwierzyńcu, którą odprawił Ksiądz Katecheta Piotr Długi.

W drodze krzyżowej uczestniczyło około 100 osób,  w dużej części byli to ludzie młodzi, którzy podjęli trud wędrowania i modlitwy w swoich intencjach, a także  modliliśmy się  o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi za życzliwość, Księdzu Katechecie za ofiarowaną w naszych intencjach Mszę Świętą, a także Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej Parafii Św. Józefa na Podzwierzyńcu za pomoc w organizacji.

 

Jan Szylar

Prezes POAK Łańcut

Parafia p.w. Chrystusa Króla