UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Kochani!

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam…

Słowa tej pieśni nie zabrzmią jak co roku w sercu  archidiecezji w przeddzień naszego święta patronalnego. Pan Bóg, do którego należy czas i wieczność, inaczej zaplanował nasze świętowanie. Jesteśmy ludźmi zaufania i zawierzenia Bogu, dlatego z pokorą przyjmujemy kolejne doświadczenie roku innego niż zwykle.

Nie spotkamy się w najbliższą sobotę na corocznej pielgrzymce, ale sercem będziemy obecni we wspólnocie Akcji Katolickiej tam, gdzie Pan Bóg nas postawi.

Niedziela to czas zakończenia roku liturgicznego i podsumowania pracy, którą chcieliśmy obdarować Pana Boga i ludzi. Jest to również czas, kiedy we wspólnocie parafialnej będziemy dziękować za powołanie nas do apostolstwa. Tam, gdzie będzie to możliwe, przygotujmy oprawę Mszy świętej: czytania, psalm, modlitwę wiernych (prośmy w niej za młodych z KSM-u). Niech towarzyszą nam sztandary. Po Mszy świętej odmówmy we wspólnocie Akcji Katolickiej litanię do św. Andrzeja Boboli i ponówmy Akt Zawierzenia (teksty w książeczce nowennowej). Podziękujmy też Asystentom POAK za ich stałą obecność przy nas.

Niech ten dzień będzie dawaniem świadectwa nadziei.

Niech nasza wiara będzie silniejsza niż pandemia.

Weźmy do siebie Jezusa-niech przemienia nasze serca, by poprzez Eucharystię, która daje życie z Bożą mocą zmieniać oblicze Ziemi-TEJ ZIEMI.

Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami!

Danuta Figiela