SPOTKANIE ZARZĄDU DIAK I ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRACĘ W DEKANATACH W STRACHOCINIE

9 grudnia br. do Strachociny przybyli członkowie Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej i odpowiedzialni za pracę w dekanatach w celu omówienia programu duszpasterskiego dla organizacji na nowy rok kościelny. Obradom przewodniczyła p. Danuta Figiela, Prezes DIAK-u. Na zakończenie w sanktuarium uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie do św. Andrzeja Boboli.