SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z AKCJI KATOLICKIEJ

14 stycznia w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej i władz z Podkarpacia i Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie rozpoczęło się koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej ?Avanti” z Sanoka. Po koncercie Mszy św. koncelebrowanej i okolicznościowe kazanie wygłosił abp Józef Michalik. Kolejnym punktem programu przybyłych Gości było dzielenie się opłatkiem w Oratorium św. Józefa.

Spotkanie zakończyła wspólna agapa i wystąpienia: Ewy Leniart, Wojewodziny Podkarpackiej, posłów: Anny Schmit i Piotra Babinetza, oraz Marii Kurowskiej, Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego.