RADA DIAK W ALBIGOWEJ

Biblia, czyli „Słowo, które ciałem się stało”, betlejemski żłóbek, krzyż i Duch Święty ze swoimi darami, to widoczne znaki, które towarzyszyły uczestnikom spotkania Rady DIAK Archidiecezji Przemyskiej,  w styczniową sobotę w hali sportowej w Albigowej.  Znaki, które powinny nam towarzyszyć przez całe nasze życie i które odgrywają olbrzymią rolę w historii naszego zbawienia.  W roku bieżącym pochylać się będziemy nad prawdą; „Jestesmy napełnieni Duchem świętym”. Program Pracy Akcji Katolickiej, który przyjęliśmy na zebraniu Rady skupia się właśnie wokół tej prawdy.  Jej poświęcona jest tegoroczna formacja i działania Zarządu DIAK, parafialnych oddziałów i każdego członka naszego stowarzyszenia.  Jako świadomi i odpowiedzialni katolicy świeccy, sprawy te oddaliśmy Panu Bogu, wiedząc, że bez Jego pomocy, sami nic nie osiągniemy. W czasie Eucharystii, której przewodniczył ks. abp Adam Szal dziękowaliśmy Panu Bogu, za Jego opiekę i błogosławieństwo w ub. roku i prosiliśmy, aby Duch Boży spoczywał na nas przed czekającymi nas wyzwaniami w roku bieżącym. To zawierzenie miało tez charakter symboliczny, poprzez  złożenie w darach ofiarnych naszego sprawozdania za 2017 rok i programu pracy na 2018 rok. Dar 5 ornatów dla kościoła w Ekwadorze, ufundowany przez POAK z dekanatu Łańcut I, świadczy ze nasza misja ma być stała i ciągła, ma trwać zawsze. W atmosferę skupienia i wyciszenia wprowadził nas chór i orkiestra kameralna Nikolaus z Kraczkowej,  wykonując piękne, polskie kolędy. Nasze spotkanie z Chrystusem w albigowskiej świątyni zakończył metropolita przemyski, który w sposób szczególny zwrócił się do Akcji Katolickiej z prośbą o zainicjowanie modlitwy – nowenny  za Ojczyznę. Dalsza część odbyła się ponownie w hali sportowej, gdzie po uczcie duchowej, czekała nas uczta dla ciała. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa kapłanów z ks. prał. Józefem Niżnikiem,  Asystentem Diecezjalnym na czele. Świeckim „przewodniczyła” pani Prezes Danuta Figiela. Dopisali też zaproszeni goście, którzy reprezentowali organizacje działające w Albigowej, a którzy wraz z organizatorami, zadbali o rodzinną atmosferę w trakcie całego pobytu w Albigowej. Ubolewam tylko, że przy tak wyjątkowych okazjach, tak mało czasu poświęcamy dla siebie, że ciągle gdzieś się śpieszymy i nie wykorzystujemy w pełni czasu i łaski, która jest nam dana, właśnie w taki sposób, tu i teraz.  Mam nadzieję, że w roku, który przeżywać będziemy pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” bardziej docenimy obecności drugiego człowieka.

Bogu niech będą dzięki!                                                                                                                                            

Wielkie dzięki składam wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób „przyłożyli rękę” do organizacji spotkania, w szczególności swojemu ks. proboszczowi Bogusławowi Kamińskiemu.

 Tadeusz Rogowski

Odpowiedzialny za pracę Akcji Katolickiej

w archiprezbiteracie łańcuckim