SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW AKCJI KATOLICKIEJ W STRACHOCINIE

27 stycznia – do sanktuarium św. Andrzeja Boboli przybyli samorządowcy z Akcji Katolickiej na tradycyjny opłatek. Spotkanie rozpoczęło się występem chóru SONORES z Sanoka. W Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika uczestniczyli: ks. prał. Edward Sobolak z Przemyśla i ks. prał. Józef Niżnik, kustosz santuarium. Po Mszy św. w Oratorium św. Józefa uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i spożyli agapę. W spotkaniu oprócz samorządowców wzięli udział: Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej z p. Danutą Figiela, Prezesem DIAK, zaproszeni Goście, a wśród nich: p. Janusz Jenke, Ambasador RP w Katarze, p. Barbara Nowak, Kurator z Krakowa, p. Lucyna Podhalicz, wicewojewoda Podkarpacia, p. Maria Kurowska, p. Stanisław Kruczek, członkowie Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele służb mundurowych z Podkarpacia, powiatu sanockiego i Gminy Sanok.