KRZYŻ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI DLA KS. PRAŁ. EUGENIUSZA DRYNIAKA – ASYSTENTA POAK W NOWYM ZAGÓRZU

Krzyż Wolności i Solidarności kapłanowi „Solidarności” wręczył marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński

11 stycznia 2019 r. w Nowym Zagórzu odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną dla ks. prałata Eugeniusza DRYNIAKA. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Akt nadania odznaczenia odczytał naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN Dariusz Byszuk. W tej uroczystej chwili ks. Dryniakowi towarzyszyli koledzy z czasów podziemnej działalności: Michał Stręk, Stanisław Łakomy, Zbigniew Sieczkoś, Marek Żminkowski, starosta sanocki Stanisław Chęć, wicestarosta Janusz Cecuła, burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, dr Mariusz Krzysztofiński z IPN Oddział w Rzeszowie, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Jan Jarosz i przyjaciele. 

Krzyż Wolności i Solidarności to wyjątkowe odznaczenie za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Ks. Eugeniusz DRYNIAK urodził się 17.11.1955 r. w Rożniatowie. Jest absolwentem Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1980 r. przyjął świecenia kapłańskie. W okresie 1980-1982 był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Zagórzu, 1982-1987 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, 1987-1989 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu. Od 1982 r. był kapelanem „Solidarności” najpierw w Rzeszowie, a od jesieni 1987 r. w Przemyślu. Głosił odważne kazania patriotyczne; współorganizował we własnym mieszkaniu spotkania działaczy podziemia. W okresie 1983-1987 był bliskim współpracownikiem RKW w Rzeszowie, współorganizował działalność wydawniczą i kolportaż podziemnej prasy lokalnej i ogólnopolskiej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Hutnika”, raportów Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Jego mieszkanie służyło jako magazyn papieru i matryc oraz punkt rozdziału prasy i wydawnictw podziemnych. W latach 1983-1989 był współorganizatorem i przewodnikiem duchowym pielgrzymek „Solidarności” rzeszowskiej i przemyskiej na Jasną Górę (w ramach ogólnopolskich Pielgrzymek Ludzi Pracy) i do Warszawy z okazji wizyt Jana Pawła II w Polsce oraz na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, a także rocznicowych pielgrzymek na grób ks. J. Popiełuszki. Od lipca 1984 r. pełnił funkcję kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. W l. 1987-1989 był członkiem redakcji „Roli Katolickiej” – nieregularnego tygodnika diecezjalnego, ukazującego się nielegalnie za zgodą bp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza przemyskiego. Posiadał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie 12.11.1985 r. do 25.07.1989 r. Od 1989 r. organizator i proboszcz nowej parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzy. 

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców – Krzyż Gdański w 2005 r. i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2009 r. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)

Źródło: http://ipn.gov.pl/pl