SPOTKANIE OPŁATKOWE W LESKU

21 stycznia 2023 r. w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lesku odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Gospodarzem tegorocznego spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lesku.

    Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył asystent POAK w Lesku ks Mieczysław Bąk, miejscowy proboszcz. W koncelebrze wzięli udział księża asystenci Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: ks. Paweł Pernal, ks. Dariusz Wojnar oraz posługujący w konfesjonale ks. prał. Wojciech Szlachta, archiprezbiter bieszczadzki.

    Po zakończonej Mszy świętej uczestnicy spotkania udali się na dalszą część uroczystości do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” w Lesku.

    Wszystkich zebranych powitał prezes POAK w Lesku, Marek Banaś. Dziękując za przybycie, złożył wszystkim życzenia. Następnie życzenia w imieniu kapłanów złożył ks. prał. Wojciech Szlachta. Wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Wspólna agapa opłatkowa była wypełniona śpiewem kolęd na cześć Pana i Zbawiciela.

Po paru latach przerwy związanej z pandemią, mogliśmy wreszcie cieszyć się ze spotkania.

Bogu niech będą dzięki za to spotkanie, za przygotowanie i przyjęcie nas Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Lesku.

Czesław Urban

odpowiedzialny za pracę

w archiprezbiteracie bieszczadzkim