XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Nicolò Grassi, Il buon Samaritano

„Miej o nim staranie” (Łk 10, 35)

W sobotę, 11 lutego 2023 r., w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić XXXI Światowy Dzień Chorego.
Myślą przewodnią Dnia Chorego Ojciec Święty Franciszek uczynił słowa „Miej o nim staranie” (Łk 10, 35), wypowiedziane w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Papież Franciszek uwrażliwia nas, że cierpienie przeżywane we wspólnocie jest wielką siłą dla każdego chorego: Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie. Gdy podążamy naprzód wspólnie, czymś normalnym jest to, że ktoś może poczuć się źle, że będzie musiał się zatrzymać z powodu zmęczenia lub jakiegoś zdarzenia po drodze. To właśnie wówczas, w tych chwilach, widać, jak idziemy: czy jest to rzeczywiście podążanie razem, czy też idziemy tą samą drogą, ale każdy na własną rękę, dbając o swoje interesy i pozwalając, aby inni „dali sobie radę”. Dlatego w ten XXXI Światowy Dzień Chorego zapraszam was do refleksji nad tym, że właśnie poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością.

Ojciec Święty poucza nas, że nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę. Dlatego tak ważne jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina, aby stać się wartościowym „szpitalem polowym”: jego misja bowiem, zwłaszcza w okolicznościach historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu opieki. Wszyscy jesteśmy delikatni i wrażliwi; wszyscy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić i podnieść.

Odpowiadając na słowa Ojca Świętego Franciszka, w łączności z całym Kościołem przeżywającym XXXI Światowy Dzień Chorego, chcemy w Archidiecezji Przemyskiej pochylić się z wielką troską i miłością w sercu nad każdym człowiekiem chorym i cierpiącym.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Chorych, zapraszają księży kapelanów szpitali, wszystkich chorych, cierpiących, samotnych i niepełnosprawnych, przebywających w Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Dziennego Pobytu na Mszę Świętą w intencji wszystkich chorych i cierpiących.

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego abp. Adama Szala zostanie odprawiona w niedzielę, 12 lutego 2023 r.
w Parafii pw. św. Małgorzaty w Wysokiej Łańcuckiej.
Transmitowana będzie ona przez TVP Polonia.

  • 12.30 – Konferencja dla chorych: Obraz dobrego Samarytanina jako przykład służby dla chorych – ks. Marcin Hunia
  • 13.00 – MSZA ŚWIĘTA w intencji chorych i cierpiących pod przewodnictwem abp. Adama Szala
  • 14.00 – Litania za chorych oraz obrzęd udzielenia Sakramentu Chorych
  • 15.00 – Poczęstunek

Prosimy również Księży Proboszczów o zorganizowanie Mszy Świętej w intencji chorych w swoich parafiach.

Z wyrazami szacunku
ks. Marcin Hunia
ks. Artur Janiec