RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ W PRZEMYŚLU

Przemyśl, 16 czerwca 2022 r.

Członkowie

Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Archidiecezji Przemyskiej

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce zwołuję Zebranie RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota) w Przemyślu wg poniższego programu:

1. Msza św. w bazylice archikatedralnej w Przemyślu, pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika – godz. 10.00

2. Obrady Rady DIAK – Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu – godz. 11.30

Rejestracja uczestników – od  godz. 11.20

Projekt programu Zebrania Rady DIAK:

 1. Otwarcie Zebrania  przez Prezesa  Zarządu DIAK.
 2. Wybory Prezydium Zebrania Rady DIAK.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej za okres kadencji  2018 – 2022 r.
 5.  Przedstawienie procedury wyboru Prezesa, Zarządu Diecezjalnego, delegata do KIAK oraz Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór kandydatów na Prezesa DIAK.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczebnego Zarządu DIAK.
 8. Wybór Zarządu DIAK.
 9. Wybór delegatów do KIAK.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 11. Zakończenie obrad

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Danuta Figiela

 

Zaproszenie do pobrania w formacie