INFORMACJA O REJESTRACJI KANDYDATÓW

Informacja o rejestracji kandydatów do funkcji

w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Zarząd DIAK informuje, że na podstawie § 5 Uchwały nr 1/IV/2007 Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu zgłaszania kandydatów do funkcji, przygotowania obrad Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”

odpowiedzialni za archiprezbiteraty, po przeprowadzeniu spotkań, dokonali zgłoszenia nw. kandydatów:

 • Kandydaci na Prezesa Zarządu DIAK:
 1. Baran Cecylia
 2. Belniak Jan
 3. Figiela Danuta
 4. Jastrząb Marek
 5. Podbilska Łucja

Rada DIAK wybiera 3 kandydatów na Prezesa DIAK, z pośród których Arcybiskup Metropolita mianuje prezesa. Każdy z głosujących może oddać głos na co najwyżej 3 osoby z pośród 5 zgłoszonych kandydatów. Kandydatami zostają osoby, które uzyskają kolejno 3 najwięcej oddanych głosów.

 • Kandydaci do Zarządu DIAK
 1. Buk Józef
 2. Dąbrowska Zofia
 3. Jastrząb Marek
 4. Klisowski Bogusław
 5. Potocka Anna
 6. Pysiak Janina
 7. Szylar Jan
 8. Urban Czesław
 9. Wajs Andrzej
 10. Walter Mariusz
 11. Zakielarz Tomasz

Zgodnie z § 8 ust. 5  w/ w uchwały wyłoniony kandydat na prezesa, o ile wyrazi na to zgodę, może kandydować do innych funkcji w DIAK.

Zarząd DIAK wniesie pod obrady DIAK propozycję wyboru  pełnego – 8 osobowego składu Zarządu DIAK. Po akceptacji tej uchwały każdy z głosujących będzie mógł oddać głos na co najwyżej 8 kandydatów. Członkami Zarządu wybrani zostaną ci, którzy obsadzą kolejno 8 miejsc z największą ilością głosów.

 • Kandydaci do KIAK
 1. Bartman Jacek
 2. Lisowski Jan
 3. Maciołek Ryszard
 4. Mrugała Stanisław
 5. Piotrowska Renata
 6. Stareńczak Teresa

Rada wybiera trzech delegatów do KIAK. Delegatami do KIAK wybrani zostaną ci, którzy obsadzą kolejno 3 miejsca z największą ilością głosów.

 • Kandydaci do Komisji Rewizyjnej
 1. Banaś Marek
 2. Bok Teresa
 3. Kozikowski Władysław
 4. Nazar Mirosław
 5. Szczygieł Danuta
 6. Świdrak Leszek
 7. Tabiś Stanisław

Komisja Rewizyjna liczy 5 członków. Rada wybiera pięciu członków.

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostaną ci, którzy obsadzą kolejno 5 miejsc z największą ilością głosów.

 

W zakreślonym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydatów, w trybie określonym w  § 7 ust. 2 w/ w uchwały.

17 czerwca 2022 r.

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Danuta Figiela

 

Informacja o rejestracji kandydatów do pobrania w formacie