PROJEKT OBYWATELSKI „ABORCJA TO ZABÓJSTWO”

Projekt obywatelski nazywa się „Aborcja to zabójstwo” i wszystkie materiały – karta, projekt, uzasadnienie – są na stronie www.aborcjatozabojstwo.pl – https://aborcjatozabojstwo.pl/do-pobrania/ – a także w załączniku.

Najważniejsze założenia:

– delegalizacja samego instruktażu, jak zrobić sobie aborcję w domu

– zakaz reklamowania wyjazdów na aborcję (masowy problem, ogłoszenia wszędize w prasie i internecie)

– likwidacja telefonów z poradnictwem aborcyjnym

– dopisanie propagowania aborcji w kodeksie karnym zaraz obok propagowania ustrojów totalitarnych – aborcjonizm jest jak nazizm – prowadzi do ludobójstwa – i to będziemy podnosić

Warto zauważyć, że akcje zgłaszania aborterek do prokuratury na bazie obecnych przepisów niewiele dają. Jest 1 słownie jeden proces Justyny Wydrzyńskiej z Aborcyjnego Dream Teamu – Wydrzyńska notorycznie robi akcję, że wychodząc z sądu publicznie przy ludziach odbiera telefon aborcyjny i udziela kolejnych instrukcji, jak sobie zabić dziecko. Nawet jeśli zostanie skazana, bedzie to dalej robiła, telefon będzie dalej działał. I tak to się kręci, pustka prawna pozwala. Po to m.in. jest ta ustawa. https://www.zycierodzina.pl/oskarzona-justyna-w-chce-dalej-pomagac-w-zabijaniu-dzieci/

Sam tytuł ustawy już dużo daje – każde medium, także liberalne, wspominając o ustawie musi powiedzieć obok siebie dwa słowa: aborcja i zabójstwo. Efekt społeczny nie do przecenienia. 

Polska co do zasady chroni życie dzieci nienarodzonych, jednak środowiska proaborcyjne obchodzą prawo i namawiają oraz organizują aborcje na polskich dzieciach. Ostatnio organizują też aborcję dla przybywających do Polski obywatelek Ukrainy. Prokuratury są najczęściej bezradne, bo brakuje przepisów, aby ścigać sprawców. Dlatego rusza projekt obywatelski „Aborcja To Zabójstwo”. Jego celem jest ratowanie dzieci przed aborcją. Jest istotne, żeby jak najwięcej osób podpisało się pod projektem, gdyż jest to projekt o charakterze obywatelskim. Zachęcamy do złożenia podpisu w obronie życia dzieci. 

Jeśli chodzi o RODO, to w załączniku daję procedurę  – można mieć w trakcie zbiórki, ewentualnie posiłkować się nią. Ważne: zbieranie podpisów przez obywateli jest czynnością prywatną, obywatelską, nie jest prowadzeniem działalności. Działalnością podlegającą przepisom RODO jest gromadzenie podpisów przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej i to do nas należy kierować wszelkie kwestie w tej sprawie.

BARDZO WAŻNE: TERMIN zbiórki jest do końca listopada – po tym czasie prosimy o szybką wysyłkę 

Około 10-12 grudnia karty muszą być w Warszawie.

Materiały zbiórkowe:

Karta do zbierania podpisów

Projekt ustawy:

Projekt ustawy (.pdf)

uzasadnienie ustawy (.pdf)

instrukcja zbierania podpisów rodo

Pozostaję z modlitwą,

Kaja Godek

Członek Zarządu

Fundacja Życie i Rodzina

zycierodzina.pl