JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA W ŚWIĘTONIOWEJ

Po 2 latach przerwy wracamy do pięknej i ważnej tradycji modlitewnych spotkań członków Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej.

Jesienny Dzień Skupienia dla części archiprezbiteratu Łańcut miał miejsce w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świętoniowej 5. listopada br., w II rocznicę śmierci pierwszego asystenta naszego POAK – ks. Józefa Nowaka.

W sobotnie deszczowe przedpołudnie na zaproszenie p. prezes Danuty Figieli  odpowiedziało swoją obecnością około 200 osób. Najpierw w ciszy własnego serca mogliśmy zawierzyć swoje życie – troski i radości, niepokoje i nadzieje Najwyższemu obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Indywidualna modlitwa w dyskretnym towarzystwie leciwego zegara poprzedziła wspólny Różaniec – część radosną, poprowadzony przez członków POAK w Świętoniowej. Przez Maryję Różańcową obecną w tej świątyni jako Nieustającą Pomoc, powierzyliśmy Bożej opiece nas samych, nasze rodziny, parafie, Akcję Katolicką, Ojczyznę i świat cały. Tak usposobieni mogliśmy uczestniczyć w Eucharystii pod przewodnictwem rodaka, diecezjalnego asystenta AK – ks. prałata Józefa Niżnika, w koncelebrze ks. dziekana Tadeusza Gramatyki, ks. proboszcza Leszka Doparta, ks.  Krzysztofa Filipa, ks. Mariana Jagieła . W  konfesjonale służyli ks. Józef Krupa, o. Sadok Strąkowski , ks. Paweł Pietryka ks. Michał Stachyrak.

Mocno wybrzmiały słowa kaznodziei ks. Niżnika, który w homilii zwrócił uwagę na problemy współczesnego świata i narastającą wrogość wobec chrześcijaństwa. Tak było zawsze i należy dziękować Panu Bogu, że Kościół jest znakiem sprzeciwu. Trzeba wybrać świętość i szukać zbawienia w codziennym życiu poprzez troskę o czyste serce, dążenie do świętości w myślach, słowach i czynach; umiłowanie modlitwy (nikt więcej nie powie o mnie i o Bogu jak sam Bóg); odwagę wyznawania wiary i sprzeciw wobec krytykanctwa; włączenie  się w dzieła miłosierdzia; pogłębianie wiary przez aktywność w organizacjach kościelnych jak AK. Lata formacji dają głębsze poznanie i rozumienie wiedzy religijnej i czynią nas bardziej świadomymi przynależności  do Kościoła. Taką potrzebę rozeznali w Duchu Świętym papieże Pius X  i Pius XI, a z woli Jana Pawła II AK została przywrócona w Polsce.

Uroczysty charakter Eucharystii podkreśliła obecność pocztu sztandarowego z historycznym sztandarem Akcji Katolickiej (z 1935 r.), który przetrwał czas wojny i pożar pierwszego kościoła, a także okolicznościowa dekoracja z wizerunkiem patrona Polski i AK w naszej diecezji – św. Andrzeja Boboli. W oprawę liturgii włączyli się przedstawiciele obecnych na spotkaniu POAK- ów i miejscowa schola. Finałowa pieśń Boże, coś Polskę zabrzmiała jak manifest wiary i patriotyzmu.

Na koniec p. prezes Figiela z właściwą sobie serdecznością podziękowała kapłanom  i wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę i ubogacenie się Słowem Bożym, życząc bogactwa duchowych owoców i umocnienia w wierze.

BÓG ZAPŁAĆ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ

POAK w Świętoniowej