PLENEROWA DROGA KRZYŻOWA W MIĘKISZU STARYM

12 kwietnia  2019 r.  w  parafii   Miękisz  Stary  miała  miejsce  Droga  Krzyżowa  w  plenerze.  Wpisała  się  ona  już  na  stałe  do  kalendarza  nabożeństw   odprawianych  w  naszej  wspólnocie.  Umieszczone   przy  drodze  proste,  drewniane  krzyże  wyznaczały  trasę  przez  wioskę.  Rozpoczęła  się  od  kościoła  parafialnego.  Nad bezpieczeństwem  czuwali   strażacy  z  OSP.   Wydarzeniu  przewodniczył  proboszcz   ks. Czesław  Grzebień.   

O godz. 18.00 wyszliśmy  przed  kościół  i  udaliśmy  się  w  procesji  z wielkim  krzyżem,  niesionym   przez  przedstawicieli  różnych  wspólnot  naszej  parafii,  aby  publicznie  wyznać  wiarę  w  odkupieńczą   moc  Męki  i  Śmierci  Jezusa  Chrystusa.   W  czasie  drogi  pomiędzy  stacjami  wierni  wraz z  organistą   śpiewali  pieśni  wielkopostne.   Krzyż  kolejno  brali  na  swoje  ramiona  członkowie  Akcji  Katolickiej,  Rady  Duszpasterskiej,  Koło  Gospodyń  Wiejskich,  Róże  różańcowe,  ministranci,  dzieci  i  młodzież  oraz strażacy,  którzy  zanieśli  krzyż  do  kościoła  przed  ołtarz  i  sprawowana  była  Msza  św.   wieczorna.  Jak  co  roku  w  Drodze  uczestniczyła  dość  spora  liczba  wiernych.  Bogu  niech  będą  dzięki  za  dar  wspólnej  modlitwy,  pieśni  i pogłębionej  refleksji  przy  każdej  stacji  męki  naszego  Pana,  Jezusa  Chrystusa.

Wanda  Bałtowska

Prezes  POAK