DZIEŃ SKUPIENIA POAK W ARCHIPREZBITERACIE JAROSŁAW

Św. Andrzeju  Bobolo, wspieraj nas, prosimy Ciebie na drodze naszego życia, by wiara naszych przodków owocowała także w nas i była nieustanną pomocą w odnowie , której  oczekujemy w Polsce , Europie i świecie.

Po okresie pandemii , która wstrzymała  11 marca 2020 wejście do Kościoła zatrzymała wszelkie spotkania z radością członkowie POAK Archiprezbiteratu Jarosław przybyli licznie do Parafii pw. Św. Zofii i Szczepana w Laszkach na Dzień Skupienia w niedzielne po południe 23 października 2022r rozpoczynający Tydzień Misyjny, który był oczekiwaniem na spotkanie z Asystentem Kościelnym AK w naszej Archidiecezji Przemyskiej Ks. Prał. Józefem Niżnikiem kustoszem Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie zatapiając się we wspólnotowej modlitwie. Spotkanie rozpoczął ks. Dziekan  dekanatu Radymno II proboszcz gościnnej  parafii Zbigniew Szewczyk powitał wszystkich wprowadzając w Adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy. Każdy gość i parafianin miał łaskę spotkania z Jezusem Sercem bez słów uwielbiając Go, przepraszając, dziękując i prosząc w swoich osobistych intencjach. Z kolei odmówiono modlitwę Różańcową  rozważając część Chwalebną różańca świętego z Jezusem Chrystusem przez Serce Maryi  Matki Boga i naszej  za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli Twojego czciciela Maryjo, pragniemy dziękować, przepraszać i prosić o miłość i  pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, parafiach , Ojczyźnie i świecie zwłaszcza sąsiedniej  Ukrainie , prośmy o mocną wiarę  i życie nią w łasce uświęcającej, abyśmy nigdy nie przestawali być świątynią i mieszkaniem Ducha Bożego, wspomagaj nas w wypełnianiu naszego posłannictwa w świecie współczesnym wypowiedziała odpowiedzialna za archiprezbiterat  rozpoczynając modlitwę Różańcową, którą prowadzili członkowie AK. Następnie uwielbiono Boga w Trójcy Jedynego w Eucharystii, która jest najczulszym znakiem miłości, Chrystus chce się z nami tak zjednoczyć abyśmy byli jedno z Nim koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Prał Józefa Niżnika celebransami byli, Dziekan i proboszcz parafii Laszki ks. Zbigniew Szewczyk, Dziekan dekanatu Jarosław III  proboszcz z Surochowa ks. Krzysztof Pelc . Proboszcz ks. Andrzej Więcek z parafii Szówsko, ks. Proboszcz Stanisław Wojdyło z Zapałowa. W konfesjonale posługiwali proboszcz ks. Jan Bober z Wiązownicy,  Proboszcz ks. Józef Pietroński z Miękisza Nowego, Proboszcz ks. Mirosław Baran z Miękisza Starego, ks. Wikary Rafał Mikos z Laszek. Słowo Boże wygłosił ks. Prał. Józef Niżnik niezłomny kapłan i czciciel w szerzeniu  kultu    Św. Andrzeja Boboli Orędownika u Boga na współczesne trudne  czasy  mówił między innymi: Dobrze trzeba odczytać przesłanie dzisiejszej Ewangelii o ciągłej i ustawicznej formacji duchowej AK żeby nie popaść w faryzeizm. Formujemy się 27 lat w AK ,powinniśmy ciągle troszczyć się o swoją duchowość tak przeżyć życie by się znaleźć w niebie. Żyjemy w niełatwych  czasach; nie rozumiemy powołania, utraciliśmy wrażliwość na Sakrum – modlę się a Bóg mnie opuścił ;a Jezus mówi chodź by was wszyscy opuścili to Ja was nie opuszczę.. Zanika wiara eschatologiczna nie wierzy się w życie wieczne to po co modlić się , żyć Ewangelią angażować się w Kościele. Ja jestem świadkiem wiem i wam mówię, że jest życie wieczne pozagrobowe…Zanika wiara bo ludzie nie mają wiedzy religijnej której  pogłębianie niejednokrotnie kończy się na lekcjach religii w szkole, wiarę się często atakuje stąd ludzie nie potrafią sobie poradzić w trudnych sytuacjach. W naszych domach rodzinnych zanika atmosfera religijna – brak Bożego świadectwa dla dzieci, które pokładają ufność w nauce, zabawach, rozrywkach a nie na uczestnictwie w życiu religijnym…. Przekaz medialny proklamuje – świecki styl życia, oskarża ludzi kościoła nie sprawiedliwie.  Człowiekiem wierzącym staje się wtedy kiedy liczę się ze Słowem Bożym, zachowuje przykazania Boże ,modlę się w pełni uczestniczę we Mszy Św. Ludzie , którzy nie bronią życia od poczęcia po naturalną śmierć chcą naprawiać świat. W XX wieku masoneria organizowała manifestacje antychrześcijańskie i papież Pius X by temu zaradzić powołał AK by włączyć ją w uratowanie Kościoła bo zlaicyzowany świat pragnie zatrzeć odwieczną prawdę. W Polsce przed wojną AK była silna została rozwiązana w 1948r przez komunistów, upomniał się o nią Ojciec Św. Jan Paweł II . 25 grudnia minie 27 lat jak Ks. Abp. Józef Michalik powołał do życia AK – Polsce potrzebny jest katolicki laicat współodpowiedzialny za parafie i Kościół  Powszechny. Bycie misjonarzem w codzienności to życie dekalogiem. Na koniec ks. Prał. Józef udzielił błogosławieństwa. Słowa podziękowania wypowiedziała odpowiedzialna za archiprezbiterat dziękując Bogu za modlitwę, szczególnie Eucharystie i wygłoszone Słowo Boże ks. Asystentowi ,Józefowi wszystkim kapłanom za poświęcony czas ks. Proboszczowi Zbigniewowi, za  przyjęcie nas  z otwartym sercem, chórowi parafialnemu pod opieką Stefci Grenda, organiście , kościelnemu Pocztom Sztandarowym z Morawska i Wietlina oraz wszystkim ,którzy włączyli się w oprawę liturgiczną Mszy Świętej za obecność  za pogodę i słońce oraz organizacje  spotkania POAK z Laszek „Stokrotnie Bóg zapłać”.

Odpowiedzialna za prace AK w archiprezbiteracie Jarosław

Cecylia Baran