DRUKI DO SPRAWOZDAŃ 2017

W zakładce działalność zamieszczamy potrzebne dokumenty do składania sprawozdań /ankieta aktywności prezesa/ jest intergralną częścią rocznego sprawozdania z działalności POAK. Przypominamy, że sprawozdanie powinno być przyjęte przez Walne Zebranie członków POAK i złożone do 10 grudnia do odpow. za dekanaty.

W bliskości naszego patronalnego święta, przekazujemy materiały które pomogą promować i ukazać naszą wspólnotę innym. Prezentacje o Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej w zakładce działalność.