NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – ŻYCZENIA

 W wielu miejscach Polski w naszych akcyjnych wspólnotach rozpoczynają się liczne spotkania i uroczystości związane z obchodami Święta Patronalnego Akcji Katolickiej, Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata.

 Święto to staje się wspaniałą okazją aby Wszystkim Pasterzom naszych diecezji oraz całej wielkiej wspólnocie Kapłanów Asystentów Akcji Katolickiej  z serca podziękować za zaufanie jakim obdarzacie świeckich w swoich diecezjach i parafiach. Za Wasze błogosławieństwo, towarzyszenie nam, wsparcie i wszelką pomoc w prowadzeniu misji podejmowanej przez Akcję Katolicką.

 Szanowni Państwo, drodzy Bracia i Siostry zjednoczeni pod sztandarem Chrystusa Króla i Pana Wszechświata w Akcji Katolickiej, wszystkim bez wyjątku przekazuję radość pozdrowienia i zapewnienia w duchowej łączności. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję za mijający wspólny rok pracy i liczne apostolskie działania. Dziękując za liczne dary Waszej modlitwy, nieustannie o nią w wielu intencjach Kościoła i Ojczyzny serdecznie proszę.

 Jednocześnie Wszystkim składam najpiękniejsze życzenia. Niech Chrystus Król i Pan Wszechświata poprzez nasze serca i otwarte dłonie umacnia swój Kościół. Niech Boża Opatrzność każdego z akcyjnej rodziny prowadzi i ma w swojej opiece.

Króluj nam Chryste!

Urszula Furtak,
prezes KIAK