CZY ZNÓW ŚW. ANDRZEJ BOBOLA URATUJE OJCZYZNĘ?

Na to i wiele innych pytań, odpowiada w swoim artykule ks. prał Józef Niżnik, Kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Wiele krzywdzących słów mówi się dziś w świecie o Polsce i Polakach. Nie jest to łatwy czas dla naszego narodu.

Oskarżenia i ataki, a nawet szantaże ze strony „wielkich” tego świata, kieruje się pod adresem tych, którzy rządzą Polską. Ale czy naród, który tyle razy dał świadectwo umiłowania prawdy i dobra, można tak traktować? Czy godzi się go zniewalać, aby był poprawny politycznie?

Cały kilkustronicowy artykuł można przeczytać w najnowszym tygodniku katolickim „Niedziela”. (Niedziela 19/2018)