XXIII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

 „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”, to hasło towarzyszyć będzie 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbędzie się 8 i 9 czerwca. Z racji przeżywania Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości oraz podpisaniu przez papieża Franciszka 21 maja, dekretu o heroiczności cnót Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda, pielgrzymowanie członków naszego stowarzyszenia przed Tron Królowej Polski, nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie czcigodny Sługa Boży Kardynał Hlond, w czasie odzyskania przez Polskę niepodległości, zwracał uwagę na konieczność odbudowy państwa polskiego w oparciu o katolicką wiarę i moralność. W tym celu zainicjował Akcję Katolicką.

Służąc Bogu i Ojczyźnie w zjednoczeniu z Matką Chrystusa, przebywając w miejscu, o którym św. Jan Paweł II, mówił że: „tutaj zawsze byliśmy wolni!”, pragniemy na nowo zawierzyć Akcję Katolicką naszym patronom – świętemu Wojciechowi i świętemu Janowi Pawłowi II. Właśnie tutaj, na Jasnej Górze Zwycięstwa.

Przybywając na Jasną Górę, pragniemy również na nowo podjąć słowa Kardynała Hlonda, który do angażującego się w odbudowę państwowych i kościelnych struktur laikatu, wypowiedział bardzo znamienne słowa: „I dla nas wybiła godzina Akcji Katolickiej (…), by przygotować, ludzi katolickiego jutra w kraju”. W pielgrzymowaniu na Jasną Górę towarzyszyć nam będą zaplanowane wydarzenia w redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz częstochowskiej archikatedrze Świętej Rodziny. W pierwszym dniu pielgrzymki, 8. czerwca (piątek), o godz. 17:00, w sali redakcji „Niedzieli”, przy ul. 3 Maja 12, dokonamy uroczystego otwarcia konferencji, podczas której referaty wygłoszą: ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz oraz Anna Rastawicka, z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W ramach podjętej współpracy z Prowincją Krakowską Ojców Kapucynów w roku Św. Ojca Pio, będziemy również gościć Dyrektora Obchodów Pana Andrzeja B. Piotrowicza. Po wystąpieniach odbędzie się dyskusja panelowa. Następnie członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyć będą w Apelu Jasnogórskim, któremu przewodniczyć będzie: ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Po Apelu czuwanie nocne poprowadzi sandomierski DIAK, na które serdecznie zapraszamy.

  1. czerwca o godz. 11:00, wszyscy członkowie Akcji Katolickiej, zgromadzą się w częstochowskiej archikatedrze Świętej Rodziny. Do przybyłych pielgrzymów słowo skierują nasi zaproszeni pasterze: J. E. abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski oraz J.E bp Mirosław Milewski, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. Tradycyjnie usłyszymy krótkie przemówienia zaproszonych gości oraz dokonamy wręczenia medali „Za dzieło apostolstwa”. Uroczystości w archikatedrze zakończy procesyjne przejście na Jasną Górę, gdzie o godz. 13:00 sprawowana będzie Eucharystia. Mszy św. na Szczycie przewodniczyć będzie J.E. bp Stefan Regmunt, Senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam z pocztami sztandarowymi, licznymi emblematami Akcji Katolickiej Waszych diecezji. Ufam, że nie zabraknie również flag biało – czerwonych.

Do radosnego spotkania.

Urszula Furtak,

prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ
Jasna Góra, 08-09.06.2018 r.
„Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”

 

08  czerwca  – piątek

Sala Redakcji ”Niedzieli”, ul. 3 Maja 12

17.00   – otwarcie konferencji – Urszula Furtak, prezes Zarządu KIAK

–  wystąpienia:

–  Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, temat: „Wolność sumienia a wolne sumienie.”

–  Anna Rastawicka, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, temat: „Wolność jako dar i odpowiedzialność w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego.”

–  dyskusja panelowa

21 .00  Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej

– Apel Jasnogórski, Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Borutka, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej

– modlitewne czuwanie nocne, prowadzenie Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej

 

09 czerwca – sobota

 11.00   Katedra Częstochowska

– słowo prezes Zarządu KIAK, Urszuli Furtak

– słowo J.E. Abpa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego

– słowo J.E. Ks. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej

– wystąpienia zaproszonych gości

– wręczenie medali „Za dzieło apostolstwa”

12.00   – przejście na Jasną Górę

12.50   – powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego

– ojcowie paulini

              – prezes KIAK Urszula Furtak

13.00   – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim

              pod przewodnictwem i z homilią J.E. Bpa Stefana Regmunta, Biskupa Seniora Diecezji  Zielonogórsko – Gorzowskiej

 

Program pielgrzymki