PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO STRACHOCINY

12 maja do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli pielgrzymowała Akcja Katolicka archidiecezji przemyskiej. Była to już XXIII pielgrzymka do naszego patrona.

Pielgrzymka rozpoczęła się rozważaniem Drogi Krzyżowej, którą prowadzili: Danuta Figiela, Prezes Zarządu Diecezjlanego Akcji Katolickiej i p. Tadeusz Rogowski, Wiceprezes. Po jej zakończenie ks. prof. Tadeusz Borutka z diecezji bielsko-żywieckiej wygłosił referat: Patriotyzm w Akcji Katolickiej wzorowany na świętości Andrzeja Boboli.

Uroczystej koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.